پی اند ال (P&L) یا بیانیه سود و زیان چیست؟

پی اند ال (P&L) یا بیانیه سود و زیان چیست؟

بیانیه سود و زیان (P&L)، یا به عبارت دیگر مقایسه سود و زیان (profit and loss)، نوعی بیانیه یا سند محاسباتی، یا صورت مالی است. این بیانیه یا صورت مالی، همانگونه که از اسمش پیداست، سندی است که با محاسبات سود و زیان (P&L) سروکار دارد.

این صورت مالی، درآمدها، هزینه ها، و هزینه های متحمل شده در طول یک دوره مشخص، معمولاً یک سه ماهه مالی یا سال را خلاصه نموده و مقایسه می‌کند. بیانیه P&L مترادف با بیانیه درآمد است.

این بیانیه، سوابق اطلاعاتی در مورد توانایی یا ناتوانی یک شرکت، بخش و یا شعبه را در تولید سود بدست خواهد آورد. این بیانیه، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها و مقایسه آنها را ارائه می‌دهد. برخی از بیانیه‌های سود و زیان به عنوان بیانیه درآمد، بیانیه عملیات، بیانیه نتایج مالی یا بیانیه هزینه هستند.

بیانیه P&L یکی از سه صورت اصلی مالی هر شرکت، واحد یا شعبه است. این بیانیه به همراه گزارش سه ماهه و سالانه،  ترازنامه و صورت جریان نقدی است. این سند مالی، باتوجه به اهمیت موضوعش، اغلب محبوب ترین و رایج ترین صورت مالی در یک طرح کسب و کار یا بیزنس پلن است. این سند مالی به سرعت بیان می‌کند که چقدر سود در یک کسب و کار تولید شده یا چه میزان زیان حاصل شده است.

آکادمی آنلاین عیب پوش