مشاوره

مشاوره بازاریابی و فروش

چرا باید مشاوره بگیریم؟

مشاوره در هر کاری، متضمن اخذ تصمیم با دیدگاه باز تر است. اما اگر در یک حوزه تخصصی با متخصصین این حوزه مشاوره کنیم، در زمان و هزینه صرفه جویی می کنیم زیرا، خطاهایی که ممکن است خسارات جبران ناپذیری به مجموعه وارد کند را انجام نخواهیم داد. بزرگترین کارآفرینان جهان با اینکه خود الگوهای پیشرفته سایر افراد هستند، باز هم از اساتید حوزه مربوطه آموزش دیده و هم از آنها مشاوره می گیرند زیرا افرادی که در حوزه مشاوره مشغول هستند، هزاران مشکل مشابه را در سازمانهای مختلف دیده و حل کرده اند اما یک مدیر، صرفاً نسبت به سازمان خود و یا نهایتاً تاحدی برروی وضعیت سازمان رقبای خود اشراف دارد و از سایر شرکتها و تجربیات آنها بی اطلاع است. بنابراین این اطلاعات را به سادگی از مشاورین خود دریافت می کند.

با همان تفکری که مشکلات را بوجود آورده نمی توان آنها را حل کرد

برای برون رفت از مشکلات و افزایش فروش، نمی توان از روشهای قبلی استفاده کرد. مشاورمی تواند تفکر سیستماتیک و ساختار مند را در سازمان نهادینه کند تا مدیر بتواند اولا زمان خالی پیدا کند و به زندگی فردی خود برسد و ثانیاً بدون حضور او سازمان دچار اختلال نشود.

مشاوره راه آخر نیست، راه اول است

معمولاً مدیران زمانی که به مشکلی برخورد کنند، سراغ مشاوره می روند اما بهترین راه این است که از همان ابتدا سازمان در تمام بخشها(از مدیریت تا بازاریابی و فروش) به شکلی چیدمان شود که به هر اندازه ای بتواند بزرگ شود و رشد آن متوقف نشود.

چه باید بکنیم؟

خدمات مشاوره بازاریابی، برندسازی و فروش، باهدف سرعت بخشیدن به روند پیشرفت و توسعه شرکتها و افراد انجام می شود. ارائه مشاوره به صورت فردی، موضوعی یا کارگروهی صورت می گیرد.