خدمات آکادمی عیب پوش

خدمات آکادمی عیب پوش

ارائه خدمات مشاوره بازاریابی، برندسازی و فروش، باهدف سرعت بخشیدن به روند پیشرفت و توسعه شرکتها و افراد انجام می شود. ارائه مشاوره به صورت فردی، موضوعی یا کارگروهی قابل انجام است.

کانون بازاریابی و تبلیغاتی مدیروز و آکادمی عیب پوش در سال 96 توسط جمعی از مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه مشاوره و خدمات بازاریابی و بازاریابی دیجیتال و کمک به فروش کسب و کارها تشکیل شد. ازابتدا میثاق این کانون، کارآفرینی برای معلولین بوده و هست.

امور مشاوره و خدمات فروش توسط مدیران باتجربه با سرپرستی و مدیریت «فرامرز عیب پوش»، انجام می گیرد.

کمک کانون به کسب و کارها

با افزایش حقوقها و سهم بیمه و مالیات، بسیاری از پستهای مدیریتی صرفه اقتصادی ندارند. راهکار این معضل، برون سپاری به مشاورین و تصمیم گیری در اتاقهای مشاوره و اجرا توسط تیم فروش است.

خدمات آکادمی عیب پوش شامل چه آیتمهایی است؟

کلیه امور مربوط به مشاوره مدیریت و بازاریابی، کمک به فروش و یافتن نمایندگی فروش در سراسر کشور، تاسیس و راه اندازی شعب، استخدام و معرفی نیرو، تولید محتوا و خصوصا برگزاری دوره های آموزشی حضوری و آنلاین بازاریابی ، مذاکره و فروش است.

دوره های آموزشی در شرکتها

برگزاری دوره های آموزشی در شرکتها یکی از مهمترین موضوعات در توسعه نیروی انسانی شرکتهاست. دوره آموزشی “مهندسی فروش” به دوصورت “یک روزه” و “4روزه”، برگزار می شود. دوره مهندسی فروش درراستای آموزش فروش اکتیو طراحی شده و مخاطبان این دوره، مدیران، سرپرستان و کارشناسان فروش در تمامی صنایع هستند.

دوره آموزشی ابرفروشنده

دوره آموزشی ابرفروشنده به دوصورت “یک روزه” و “4روزه”، برگزار می شود.دوره آموزشی ابرفروشنده، درراستای آموزش فروش پسیو(مراجعه شونده)، طراحی شده و مخاطبان این دوره، فروشندگان، پرموتورها و کارشناسان فروش مستقر در کلیه فروشگاهها در تمامی اصناف هستند.

برای هماهنگی جهت شرکت در دوره ها یا برگزاری دوره در شرکت مربوطه، فرم درخواست مشاوره رایگان را تکمیل فرمایید.