معرفی کتابهای منابع انسانی

معرفی کتابهای منابع انسانی

معرفی کتاب زیرآب زنی - معرفی کتاب زیرآب زنی کتاب زیرآب زنی، با عنوان فرعی «رقابت منفی و روشهای مقابله با آن» نوشته «فرامرز عیب… ادامه…
کتاب خبرگی در مدیریت افراد - کتاب خبرگان آموزش می دهند: خبرگی در مدیریت افراد، ترجمه دکتر رحیم فرضی‌پور ، رحیم - مترجم : و سیدحسین… ادامه…
تاریخ بی خردی - کتاب تاریخ بی‌خردی با عنوان فرعی" از تروا تا ویتنام "، نوشته باربارا تاکمن با ترجمه حسن کامشاد توسط نشر… ادامه…
الفبای چیرگی - کتاب الفبای چیرگی با عنوان « الفبای پیروزی در تمام مراحل زندگی»، نوشته ست گودین و ترجمه فرامرز عیب پوش… ادامه…
شاخص های کلیدی عملکرد - کتاب شاخص های کلیدی عملکرد کتاب شاخص های کلیدی عملکرد، با عنوان جعبه ابزار کنترل اثربخش سازمان، به قلم دکتر… ادامه…
کتاب ساختار سازمانی - کتاب ساختار سـازمانی ، طراحی سازمان و الگوهای سـنتی، جدید و مجازی سـازمان بـا رویکـردی کاربردی" به تألیف دکتر اصغر… ادامه…
نگاهی پژوهش محور به مدیریت استراتژیک منابع انسانی - کتاب نگاهی پژوهش محور به مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نوشته جان استوری، دایو اولریچ، پاتریک رایت و به ترجمه و… ادامه…
سیستم ارزشیابی عملکرد دوره‌ای - کتاب سیستم ارزشیابی عملکرد دوره‌ای با عنوان مخفف "ساعد"، نوشته دکتر علی ‌اصغر پورعزت استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و… ادامه…
سازمان یادگیرنده - کتاب سازمان یادگیرنده، نوشته زهرا کائیدی و زینب کرمی توسط انتشارات آموزشهای بنیادی در تهران به چاپ رسیده است. این… ادامه…
معرفی کتاب سازمانهای دو سو توان - کتاب سازمانهای دو سو توان ، تالیف دکتر هدیه محبت و دکتر سعید شهبازمرادی است که توسط انتشارات مهربان در… ادامه…
سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی - کتاب " سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی"، با عنوان "ابزارها و روش های بهبود"، تالیف مهدی ابراهیمی بالنی، ویدا رشیدی… ادامه…
برندسازی موثر برای کارفرمایان - کتاب"برندسازی موثر برای کارفرمایان"، نوشته مهدی ابراهیمی بلانی، حسین امینی کسبی و دکتر سعید شهبازمرادی، چاپ انتشارات مهربان است. ادامه…
معرفی کتاب پنجمین فرمان - معرفی کتاب پنجمین فرمان کتاب پنجمین فرمان(The Fifth Discipline)، با عنوان "خلق سازمانهای یادگیرنده"، اثر بی بدیل پیتر سنگه، به… ادامه…
معرفی کتاب سازمان امن - معرفی کتاب سازمان امن کتاب سازمان امن، با عنوان "ایجاد امنیت روانی در محیط کار برای یادگیری، نوآوری و رشد"،… ادامه…
نمونه های موفق توسعه مدیران و منابع انسانی - کتاب نمونه های موفق توسعه مدیران و منابع انسانی نوشته الهه لطیفی و دکتر سعید شهبازمرادی یکی از کتابهایی است… ادامه…
معرفی کتاب رهبری در سازمان - معرفی کتاب رهبری در سازمان کتاب رهبری در سازمان با عنوان فرعی تکنیکها و نظریه‌های رهبری با رویکردهای کاربردی، نوشته… ادامه…
کتاب ادب فرد به ز دولت اوست - کتاب ادب فرد به ز دولت اوست کتاب "ادب فرد به ز دولت او"، تالیف دکتر لیلا جراحی (استاد دانشگاه)،… ادامه…
مدیریت سرمایه های انسانی - کتاب مدیریت سرمایه های انسانی نوشته سعید شهبازمرادی و محمدرضا شهبازمرادی توسط انتشارات توفیق دانش به چاپ رسیده است. این… ادامه…
کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتها - کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتها نوشته استفان ورتیگانز و ساموئل ایدوو به ترجمه استاد دکتر منوچهر منطقی، دکتر آذر صائمیان و… ادامه…
کتاب نیمه تاریک مدیریت - کتاب "نیمه تاریک مدیریت"، با عنوان تاریخچه ای مرموز از دانش مدیریت، شاهکار جرارد هانلون جرارد هانلون، استاد جامعه شناسی… ادامه…
معرفی کتاب تفویض کار - این بخش به معرفی کتاب تفویض کار ، نوشته دانشگاه هاروارد با ترجمه سویل رضا زاده و مقدمه دکتر رحیم… ادامه…
معرفی کتاب بدن هیچگاه دروغ نمی گوید - این درس ، به معرفی کتاب « بدن هیچگاه دروغ نمی‌گوید » ، نوشته آلیس میلر با ترجمه و بازنویسی… ادامه…