بازی های مدیریتی

بازی های مدیریتی

دروغ و حقیقت - بازی دروغ و حقیقت بازی دروغ و حقیقت که به بازی دوحقیقت و یک دروغ(Two Truths and a Lie)، نیز… ادامه…
سازه کاغذی - بازی سازه کاغذی بازی سازه کاغذی، رقابت تیکی بسیار جذاب و آموزنده ای است که در زمره بازیهای پرطرفدار مدیرتی… ادامه…
نجات تخم مرغ - بازی نجات تخم مرغ بازی نجات تخم مرغ، رقابتی است که در کالجهای مدیریت ایالات متحده در زمره بازیهای پرطرفدار… ادامه…