معرفی بازی های رایانه ای مدیریتی

معرفی بازی های رایانه ای مدیریتی

بازی رایانه ای از سلول تا تکینگی (Cell to Singularity) - بازی رایانه ای از سلول تا تکینگی (Cell to Singularity) بازی رایانه ای از سلول تا تکینگی (Cell to Singularity)… ادامه…
بازی کامپیوتری مدیریتی آنو 1800 - بازی کامپیوتری مدیریتی آنو1800 بازی کامپیوتری مدیریتی آنو 1800 (Anno1800)، یکی از بازیهای رایانه ای بر پایه PSاست که داستان… ادامه…
بازی رایانه ای مگاکواریوم - بازی رایانه ای مگاکواریوم مگاکواریوم(Megaquariam)، بازی شبیه ساز مدیریتی با حال و هوای منابع انسانی و اقتصاد است. این بازی… ادامه…
بازی رایانه ای مدیریتی اسپور - بازی رایانه ای مدیریتی اسپور (Spore) ، بازی استراتژیک شبیه سازی زندگی و مدیریت تمدن است که برای کامپیوتر و… ادامه…
کمبود اکسیژن - کمبود اکسیژن(Oxygen Not Included)، بازی شبیه سازی بقا کامپیوتری برای کامپیوتر است که توسط کلی اینترتیمنت تولید و منتشر شده… ادامه…