آموزش رهبری

آموزش رهبری

هدف و انواع آن هدف و انواع آن چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ - به بیان ساده، هدف و انواع آن ، وضعیت حالت یا نقطه‌ای در زمان آینده هستند که یک فرد یا… ادامه…
استراتژی رقابتی (Competitive Strategy) چیست؟ - استراتژی رقابتی (Competitive Strategy) اقداماتی برای جذب مشتری، مقاومت در برابر فشارهای رقابتی، و تقویت و استحکام موقعیت در بازار… ادامه…
رهبری یا لیدرشیپ (Leadership) چیست؟ - رهبری یا لیدرشیپ (Leadership) یا راهبری ، توانایی فرد یا گروهی از افراد برای تأثیرگذاری و هدایت پیروان یا اعضای… ادامه…
مفهوم وکا یا ووکا (VUCA) چیست؟ - مفهوم وکا یا ووکا (VUCA)، مخف چهار عبارت نوسان، عدم قطعیت(Uncertainty)، پیچیدگی(Complexity)، ابهام(Ambiguity) یا مبهم بودن شرایط یا محیط است. ادامه…
ترینر (Trainer) کیست؟ - ترینر (Trainer) مربی ، یا آموزگار یا فرهیختار، به فردی اطلاق می‌شود که وظیفه آموزش کل یا برخی از اعضای… ادامه…
کتاب نیروی رهبری شما - کتاب " نیروی رهبری شما "، نوشته جان سی. مکسول و به ترجمه شیوای سیدامین الله علوی توسط انتشارات مهربان… ادامه…
کتاب رهبری در سازمان - کتاب رهبری در سازمان کتاب رهبری در سازمان با عنوان فرعی تکنیکها و نظریه‌های رهبری با رویکردهای کاربردی، نوشته دکتر… ادامه…