معرفی گیمیفیکیشن مدیریتی

گیمیفیکیشن اداپ(EdApp) معرفی گیمیفیکیشن اداپ - گیمیفیکیشن اداپ ، یکی از پلتفرمهای یادگیری مبتنی بر بازی از قویترین اپلیکیشنها و پلتفرمهای یادگیری مبتنی بر بازی وارسازی… ادامه…
تودولیست - تودولیست یکی از گیمیفیکیشن های محبوب و مشهور است که برای مدیریت وظایف، کارسپاری و کاربینی به همراه ارائه جایزه… ادامه…
سنتریکال - سنتریکال، یکی از پلتفرمهای مشهور یادگیری بر پایه بازی و یادگیری از راه دور است که با توسعه به صورت… ادامه…
کیواستریم - کیواستریم یکی از پلتفرمهای مشهور جهانی است که متمرکز بر خرده آموزش و یادگیری همواره است. ادامه…
مایندتیکل - مایندتیکل یکی از بهترین و کاملترین پلتفرمهای بازیوارسازی فروش و مدیریت مشتریان است که امروزه طرفداران و کاربران زیادی در… ادامه…
گیمیفیکیشن پاکرا سیمولیشن (PAKRA Simulation) - پاکرا سیمولیشن یکی از گیمیفیکیشن های محبوب است که برای توسعه خدمات مشتریان، توانایی های حل مسئله، و مهارتهای فروش… ادامه…
کاهوت - کاهوت، گیمیفیکیشن یکی از اپلیکیشنهای بازی وارسازی مدیریت یادگیری مشهور است که از کاربازی برای توسعه تیم استفاده کرده. ادامه…
معرفی گیمیفیکیشن تیم رویایی فروش - در این درس به معرفی گیمیفیکیشن تیم رویایی فروش ، اپلیکیشن بازی وارسازی مدیریت تیم که از ایده مسابقات ورزشی… ادامه…
لول ایلون - لول ایلون یا لول یازده، یکی از پلتفرم های بازی وارسازی مشهور برای مدیریت و افزایش تعامل و فروش بیشتر… ادامه…
اورستیج - اورستیج یکی از پلتفرم های بازی وارسازی مشهور برای پرداخت پورسانت و افزایش تعامل و فروش بیشتر است که برای… ادامه…
گیمیفیکیشن اسکویفای(Scavify) - گیمیفیکیشن اسکویفای(Scavify) به جرات می توان ادعا کرد این گیمیفیکیشن اسکویفای(Scavify) ، یکی از بهترین پلتفرم های بازی وارسازی برای… ادامه…