آموزش سرمایه گذاری و مدیریت مالی

آموزش سرمایه گذاری و مدیریت مالی

میشن یا بیانیه ماموریت (mission statement) چیست؟ - میشن یا بیانیه ماموریت (mission statement) سند تدوین‌شده‌ای است که اهداف باثبات و منحصر به فرد یک کسب و کار… ادامه…
ضرب الاجل یا ددلاین (Deadline) چیست؟ - مفهوم ضرب الاجل یا ددلاین (Deadline) به معنای زمان یا تاریخی یا محدودیت زمانی است که در آن کار یا… ادامه…
هدف و انواع آن هدف و انواع آن چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ - به بیان ساده، هدف و انواع آن ، وضعیت حالت یا نقطه‌ای در زمان آینده هستند که یک فرد یا… ادامه…
فورکست فورکست یا فورکستینگ (Forecasting) یا پیش بینی فروش چیست؟ - فورکست یا فورکستینگ (Forecasting) یا پیش بینی فروش ، تخمین اگاهانه در تعیین جهت روندهای آینده از داده‌های موجود (پیشین)… ادامه…
پشیمانی از خرید یا پشیمانی خریدار (Buyer’s Remorse) چیست؟ - احساس پشیمانی از خرید یا پشیمانی خریدار (Buyer's Remorse) ، مرحله ای در ذهن مشتری است که به موجب آن،… ادامه…
جاذبه های اصلی و کاربردی در بازاریابی (Marketing Appeals) چیست؟ - جاذبه های اصلی و کاربردی در بازاریابی (Marketing Appeals) به موضوعاتی اطلاق میشود که مستقیما موجب اثرگذاری روی تصمیمات مشتریان… ادامه…