آموزش ارتباط با مشتری

آموزش ارتباط با مشتری

سی آر ام (CRM) چیست؟ - سی.آر.ام به تمامی فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به… ادامه…
مدیر مشتریان کلیدی یا کی اکانت منیجر (KAM) کیست؟ - مدیر مشتریان کلیدی یا کی اکانت منیجر (KAM) یا (KEY ACCOUNT MANAGER) ، یکی از شغلهای کلیدی در سازمانهای فروش… ادامه…
پشیمانی از خرید چیست؟ - پشیمانی از خرید، یا پشیمانی خریدار(Buyer's Remorse)، به احساس پشیمانی پس از خرید گفته می شود. این احساس تقریبا بعد… ادامه…
ترینر (Trainer) کیست؟ - ترینر (Trainer) مربی ، یا آموزگار یا فرهیختار، به فردی اطلاق می‌شود که وظیفه آموزش کل یا برخی از اعضای… ادامه…
درک متقابل (Mutual understanding) در مدیریت چیست؟ - درک متقابل (Mutual understanding) در مدیریت ، رویکرد دوسویه گوش دادن ، همزبانی و همدلی است که منجر به رضایت… ادامه…
ای آر پی (ERP) چیست؟ - ای آر پی (ERP) به معنی برنامه‌ریزی منابع سازمانی شامل طیفی از فعالیت‌های مختلف و گردآوری تمام فرایندها در یک… ادامه…