معرفی کتاب های رهبری

معرفی کتاب های رهبری

کتاب نیروی رهبری شما - کتاب " نیروی رهبری شما "، نوشته جان سی. مکسول و به ترجمه شیوای سیدامین الله علوی توسط انتشارات مهربان… ادامه…
کتاب رهبری در سازمان - کتاب رهبری در سازمان کتاب رهبری در سازمان با عنوان فرعی تکنیکها و نظریه‌های رهبری با رویکردهای کاربردی، نوشته دکتر… ادامه…