فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره

هر مشکلی که در کسب و کار خود دارید، با ما در میان بگذارید

حوزه فعالیت شما چیست؟
کارکنان سازمان شما چه تعدادی هستند؟
کسب و کار شما چند ساله است؟
بزرگترین مسئله شما در کدام بخش سازمان است؟
در چه بخشهایی تاکنون مشاوره گرفته اید؟
در چه بخشهایی تاکنون آموزش برگزار کرده اید؟
از چه راهی با ما آشنا شدید؟
مسئولیت شما در سازمان چیست؟
چه ساعتی تمایل دارید با شما تماس گرفته شود؟

error: کلیک راست در این سایت غیر فعال است !!