سخنان آموزنده بزرگان

سخنان آموزنده بزرگان

در این بخش سخنان آموزنده بزرگان جهان برای ایجاد انگیزه انتخاب شده است. این گالری گنجینه ای است از سخنان حکیمانه و آموزنده که هرکدام چراغی است برای تنویر راه بشریت.

عادل فردوسی پور
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2022/04/عادل-فردوسی-پور.jpg
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2022/04/میلتون-گلاسر.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/جک-ولش.jpg
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/هنری-فورد.jpg
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/برایان-تریسی-2.jpg
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/ست-گودین.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/آرتور-شوپنهاور.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/چارلز-چاپلین.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/مایکل-پورتر.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/تئودور-لویت.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/دمینگ.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/فرانکلین.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/هنری-مینتزبرگ.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/پیتر-دراکر-1.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/فیلیپ-کاتلر-2.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/وارن-بافت.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/استیو-جابز.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/برایان-تریسی-1.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/آنتونی-رابینز.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/جف-بزوس.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/دارن-هاردی.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/آن-لندرس.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/رابرت-کیوساکی.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/وین-دایر.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/الوین-تافلر.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/جرج-برناردشاو.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/دیوید-راکفلر.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/وارن-بافت-1.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/استفان-کاوی.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/04/تئودور-لویت-1.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/وارن-بافت-2.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/ریچارد-برانسون-1.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/06/سایمون-سینک-4.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/مازلو.png
دانود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/06/سایمون-سینک-3.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/برتراند-راسل.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/نجف-دریابندری.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/06/سایمون-سینک-2.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/ریچارد-برانسون.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/05/سایمون-سینک.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/07/ولادیمیر-زلنسکی.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/08/سایمون-سینک-5.png
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2020/12/مارادونا.jpg
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2022/04/بیل-گیتس.png
پپ گواردیولا
دانلود و ارسال تصویرhttps://eybpoosh.com/wp-content/uploads/2022/04/پپ-گواردیولا.png