مفهوم ای اس بی (ASB) در چیدمان چیست؟

پیش از این در آموزش های مختلف، توضیح دادیم که مرچندایزینگ یا تجارت و فروش بصری، به معنای هنر نمایش کالا برای افزایش جذابیت فروش است. جوزف ویشر، نویسنده کتاب زیبایی شناسی در فروش کالا، مرچندایزینگ بصری در فروشگاه اولین موضوع در توسعه خرده فروشی کالا است. مفهوم ای اس بی (ASB) در چیدمان یکی از مهمترین مفاهیم برای جلوگیری از دپوی کالاست.

ای اس بی چیست؟

اِی.اِس.بی(ASB)، مخفف عبارت حداقل موجودی قابل رویت و فروش(available stock balance)، یکی از مهمترین شاخص های فروش در جایگاههای فروش و خصوصا مرچندایزینگ است. در این خصوص که در استانداردهای مختلف ای.اس.بی به این شکل کاربرد دارد یا خیر، تفاوت نظر وجود دارد اما موضوع مفهومی است که این مهم دارد و تاثیری است که در فروش میگذارد.

به بیان دیگر اِی.اِس.بی(ASB)، نوعی فهرست اقلام(Inventory)، از حداقل موجودی قابل رویت درون شلف است که باید شرایط «قابل فروش بودن»،  «در معرض دید بودن» را داشته باشد. حداقل بودن بدان معناست که «محصولات رقبا جایگزین آن نشود».

فراموش نکنیم داده های مهمی مانند وزن، ابعاد و توضیحات اینجا کارایی ندارد و اِی.اِس.بی(ASB)، برای مقصود دیگری مشخص می شود.

کاربرد اِی.اِس.بی(ASB)، چیست؟

در نگاه اول کارکنان درون فروشگاه یا فروشندگانی که از طرف شرکتهای تولیدی یا شرکتهای پخش به جایگاهها مامور فرستاده می شوند، تمایلی به آمار گرفتن از شلف ها ندارند.

اما در نظر داشته باشیم تا شرایط شلف ها یا فروشگاه تغییری نکند، اِی.اِس.بی(ASB)، در یک جایگاه فروش «ثابت»، است. یعنی اینکه ما صرفا یک با اِی.اِس.بی(ASB)، را گرفته و تا شرایط تغییر نکند همان را در نظر خواهیم گرفت.

اِی.اِس.بی(ASB)، نشان میدهد هر جایگاه فروش به چه تعداد محصول برای جاری بودن فروش و عدم کاهش آن نیاز دارد.

موجودی کمتر از اِی اِس بی (ASB)، یعنی کسری خطرناک کالا که هر آن ممکن است با محصولات رقبا جایگزین شده و جایگاه ما برای همیشه از دست برود و موجودی بیشتر اِی اِس بی (ASB)، یعنی خطر «دپو» بیش از حد کالا و خراب شدن و تمامی عواقب بسیار خطرناکی که دپوی کالا دارد.

به خاطر داشته باشیم دپوی بیش از حد کالا بیش از عدم حضور محصولات ما زیان به سازمان وارد میکند و برخی اوقات شرکتها حتی برای ضربه زدن به یک برند کمک میکنند در جایگاههای مهم، کالای رقیب آنها «دپو» شود. فراموش نکنیم جایگاه فروش، انباری نیست!

بطور خلاصه در یک جایگاه فروش مقدار کالای قابل فروش(Sellable Number Of Items)، قابل رویت(Visible) و چیدمان شده در جای درست مطابق پلانوگرام به حدی که که رقبا جایگزین آن نشوند را ای اس بی می گویند.

آکادمی آنلاین عیب پوش