گیمیفیکیشن مدیریتی

کیواستریم - کیواستریم یکی از پلتفرمهای مشهور جهانی است که متمرکز بر خرده آموزش و یادگیری همواره است. ادامه…
مایندتیکل - مایندتیکل یکی از بهترین و کاملترین پلتفرمهای بازیوارسازی فروش و مدیریت مشتریان است که امروزه طرفداران و کاربران زیادی در… ادامه…
پاکرا سیمولیشن - پاکرا سیمولیشن یکی از گیمیفیکیشن های محبوب است که برای توسعه خدمات مشتریان، توانایی های حل مسئله، و مهارتهای فروش… ادامه…
کاهوت - کاهوت، گیمیفیکیشن یکی از اپلیکیشنهای بازی وارسازی مدیریت یادگیری مشهور است که از کاربازی برای توسعه تیم استفاده کرده. ادامه…
تیم رویایی فروش - تیم رویایی فروش، گیمیفیکیشن یکی از اپلیکیشنهای بازی وارسازی مدیریت تیم است که از ایده مسابقات ورزشی برای توسعه تیم… ادامه…
لول ایلون - لول ایلون یا لول یازده، یکی از پلتفرم های بازی وارسازی مشهور برای مدیریت و افزایش تعامل و فروش بیشتر… ادامه…
اورستیج - اورستیج یکی از پلتفرم های بازی وارسازی مشهور برای پرداخت پورسانت و افزایش تعامل و فروش بیشتر است که برای… ادامه…
اسکاویفای - گیمیفیکیشن اسکویفای(Scavify) به جرات می توان ادعا کرد این اپلیکیشن، یکی از بهترین پلتفرم های بازی وارسازی برای افزایش تعامل… ادامه…