معرفی بازی مدیریتی و تیم سازی دروغ و حقیقت

معرفی بازی مدیریتی و تیم سازی دروغ و حقیقت

بازی دروغ و حقیقت که به بازی دوحقیقت و یک دروغ(Two Truths and a Lie)، نیز مشهور است، یکی از بازیهای بسیار خوب در تیم سازی و شاخت سایرین است. بعلاوه توانایی دروغگویی و راستگویی افراد را می توان با آن سنجید. این بازی، یکی از بهترین بازیهای شناخت سازمانی افراد و عملکرد فردی و اجتماعی آنها است.

این بازی سرگرم کننده بدون نیاز به قطعات یا تجهیزاتی خاص است. به علاوه، ما بهترین دروغهای کاربردی این بازی درباره خانواده، غذا، دستاوردها، استعدادهای پنهان و موارد دیگر است.

مشخصات رقابت

نوع رقابتگروهی
چالشروانشناختی
بازخوردسنجش روحی و شناخت فردی و تیمی
رویکرد روانشناختیشفافیت / سیاست / شناخت افراد
نفرات مورد نیازنامحدود
موارد مورد نیازقلم و کاغذ
زمان مورد نیاز30دقیقه

قوانین بازی

بازی معمولا با گروه کوچکی از افراد انجام می شود، اما می توان آن را فقط با دو نفر یا گروهی از افراد بازی کرد. در شروع بازی، یک نفر باید سه بیانیه در مورد خودش به بقیه گروه بدهد. ترفند این است: همه گزاره ها درست نخواهند بود – دو مورد از گزاره های داده شده باید درست و یکی از این گزینه ها باید دروغ باشد.

بعد از اتمام کار، همه باید حدس بزنند که فکر می کنند فرد مورد نظر کدام جمله را دروغ گفته است. هنگامی که همه حدس خود را زدند، عبارت دروغ نشان داده خواهد شد.

بازی می تواند مرحله بندی و دوره ای و مرحله ای باشد و ادامه یابد. افرادی انتخاب خواهند شد که به درستی حدس زده اند و بدین ترتیب به مرحله بعدی رفته و سپس هر تعداد می توان بازی کرد.

آکادمی آنلاین عیب پوش