بازی طوفان فکری

بازی طوفان فکری(brainstorming game)

این بازی یکی از جدی ترین و خلاقانه ترین بازیهایی است که در سازمانها یا استاتارتاپها بکار گرفته می شود. این جلسات طوفان فکری امکان بحث در مورد اهداف بزرگ یا حل مشکلات و مسائل بصورت گروهی را جایگزین تفکر و دستاوردهای فردی می کند.

این تکنیک یکی از بهترین روشهای جذب و ارائه ایده‌های تازه برای جایگزینی شیوه‌های قدیمی و خسته‌کننده شرکتی است. این تکنیک می تواند برای بدست آوردن KPIها، استراتژی‌های بازاریابی، حل مسائل، حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند و همچنین ایده‌های جدید برای افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت بکار رود.

نوع رقابتگروهی
کارکردتفکر خارج از چارچوب
بازخوردتقویت تفکر خلاق، تفکر جانبی ، خارج از چارچوب و ایده پردازی آزاد
رویکرد روانشناختیبهبود شیوه تفکر / شناخت یکدیگر / تفکر خلاق
نفرات مورد نیازاز 3 نفر به بالا
موارد مورد نیاز_
زمان مورد نیازباز

قوانین بازی

شرکت کنندگان در بازی طوفان فکری از وایت برد یا سیستمی که با پروژکشن یا نمایشگر قابلیت نمایش موضوعات را داشته باشد، برای ارائه افکار خود استفاده می کنند. از تمامی اعضای حاضر خواسته می شود نظرات خود را ارائه کنند و یک نفر مسئول ثبت ایده ها خواهد شد.

یکی از روشهایی که در امتیاز دادن در این بازی استفاده می شود، روش «مشت تا پنج» است. مشت بالا آمده، نشانه صفر و عدم توافق کامل و هر یک از انگشتان نشانه یک امتیاز به ایده مطرح شده است. نهایتا بالاترین امتیاز عدد پنج است که نمایش داده می شود. همه در این روش موظف به رای دادن هستند و رای ممتنع وجود ندارد.

درباره بازی

بازی طوفان فکری سعی برآن دارد تا روشهای معمول تصمیم گیری و حل مسئله را تغییر داده و «کارگروهی» و «تفکر جانبی» را به تمام اعضای تیم آموزش دهد.

آکادمی آنلاین عیب پوش