پادکست مدیریتی مدیروز

پادکست مدیروز

پادکست مدیروز_اپیزود سوم_تکنیک فروش همبرگری - در این اپیزود، تکنیک فروش همبرگری که یکی از تکنیکهای موفق فروش است را مورد بررسی قرارداده ایم. تکنیک فروش… ادامه…
پادکست مدیروز_اپیزود دوم_شایستگی - در این اپیزود، شایستگی که اولین خصوصیت برای موفقیت در هرکاری است. بطور خلاصه، شایستگی، به مجموع دانش، توانمندی‌ها، ویژگی‌ها… ادامه…
پادکست مدیروز_ اپیزود اول_اختلاس - پادکست مدیروز_اختلاس در این اپیزود، اختلاس یا سوء استفاده از منابع عمومی درراستای منافع فردی، مورد بررسی قرار گرفته است.… ادامه…