بازی استندآپ کمدی

بازی استندآپ کمدی(standup comedy)

بازی استندآپ کمدی که یکی از پرطرفدارترین شوهای تلویزیونی نیز بشمار می رود، صرفا برای سرگرمی یا پرکردن اوقات فراغت یا خنداندن مخاطبان نیست، بلکه زمانی که به عنوان یک بازی تیم سازی بکار گرفته شود، به شدت می تواند کارکرد داشته باشد. همیشه همه ما در جایگاه تماشاچی، استندآپ کمدی ها را تماشا کرده ایم اما اگر در مقام مجری باشیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

استندآپ کمدی کمک می کند تا محیط خشک سازمانی سرگرم کننده و سبک تر شود. کارکرد این بازی بچز اینکه موجب ایجاد شادی و نشاط می شود، مهارت هاییی مانند مذاکره، زبان بدن، طنازی فی البداهه و  اعتماد به نفس اعضای تیم را تقویت می کند.

نوع رقابتگروهی
کارکردتقویت عرضه حضوری
بازخوردشناخت بیشتر همکاران از توانایی های یکدیگر و تمرین مذاکره و اجرا
رویکرد روانشناختیمذاکره/ زبان بدن/ طنازی فی البداهه/ تقویت اعتماد به نفس
نفرات مورد نیازاز 5نفر به بالا
موارد مورد نیاز_
زمان مورد نیازباز

قوانین بازی

یک صحنه انتخاب می شود و بصورت نوبتی اعضای تیم یک یک در زمانی مشخص، شروع به تعریف ماجراها یا داستانهایی طنز بر اساس اتفاقات واقعی می کنند. برای چالش تر شدن این بازی می توان موضوع رفتار یکی از کارکنان باشد که البته باید اجازه وی گرفته شود. با توجه به اینکه معمولاً افراد عادت به اجرا در حضور دیگران را ندارند، اعتماد به نفس ایشان تقویت شده و مهارت کنترل تماشاگران و نیفتادن انرژی جمع و جذاب تر کردن اجرا در وی تقویت می شود.

این موضوع سبب ایجاد خلاقیت، ارتباطات بهتر، انگیزه و نوآوری می شود. مطالعات هاروارد نشان داده که فعالیت های سرگرم کننده در محل کار، می تواند فداکاری و وفاداری نسبت به سازمان و برند را افزایش دهد.

درباره بازی

مهارت های مذاکره و اجرا صرفا مخصوص فروشندگان و مدیران نیست. هرکسی در هر شغلی، در حال عرضه کردن توانایی های خود است و اگر بتواند این ارائه را درست و بهینه انجام دهد، نتیجه بهتری خواهد گرفت.

آکادمی آنلاین عیب پوش