مفید یا مضر!؟

بازی مدیریتی مفید یا مضر

یکی از بازیهای آموزشی و جذاب سازمانی، بازی مفید یا مضر(mofid-ya-mozer)، بازی گروهی و استدلالی است که توسط آکادمی عیب پوش ابداع شده است. این بازی شبیه سازی نبردی استدلالی و کلامی است که برای درک بهتر کارکرد افکار، افراد، تکنولوژی، سیتمها، تصمیمها و کلیه متغیرهایی کاربرد دارد که در سرنوشت سازمان موثر هستند.

نوع رقابتگروهی
استدلالی و ادراکیتغییر تفکر از عمومی به منفعت سازمان
بازخوردتقویت تفکر و استراتژیک و همسویی با اهداف سازمان
رویکرد روانشناختیبهبود نوع تفکر / شناخت اهداف / قدرت تفکر مفید
نفرات مورد نیازاز دو نفر به بالا
موارد مورد نیاز_
زمان مورد نیازباز

قوانین بازی

در ساده‌ترین شکل، دو تیم یا دونفر روبروی یکدیگر نشسته و سوالاتی را مطرح میکنند. این سوالات باید به شکل «آیا فلان تکنولوژی، فرد، موضوع، کار، سیستم، تفکر، رویکرد، اعتقاد و غیره …… خوب است یا بد؟». تیم مقابل ابتدا پاسخها را با کلمات «خوب» یا «بد» داده و سپس همین سوال را تغییر داده و به جای کلمه «خوب» کلمه «مفید» را قرار داده و به جای کلمه «بد» از کلمه «مضر یا غیر مفید» استفاده میکند. حال نوبت تیم اول است تا پاسخها را با کلمات «مفید» یا «مضر» تغییر دهد.

در حین این بحث، داور از تیم مطرح کننده میپرسد با توجه به اینکه مفهوم «خوب» با «بد» انتزاعی و عمومی بوده، اکنون که به «مفید» یا «مضر» تغییر مسیر داده، خطاب این فایده یا ضرر، «چه کسی» است. عموما در سازمانها خطاب این سوالات «سازمان» است. پس از پاسخ تیم دوم، جواب اول با جواب دوم مقایسه شده و تفاوتهای آنها توسط داور شرح داده خواهد شد.

بازی ادامه می‌یابد تا حداقل ده سوال با پاسخ «خوب» نوشته شود. درصورتیکه یک سوال قبل از تغییر پاسخ «خوب» گرفته و در تغییر هم پاسخ «مفید» دریافت کند، بررسی شده تا امکان اجرای آن بعدها در سازمان بررسی شود. درصورتیکه سوالهایی پاسخ «مضر یا غیر مفید» گرفته باشند، بررسی میشوند تا درصورت وجود در سازمان از سازمان خارج شوند. موضوعات سوالات میتواند بسیار کلی و یا بسیار تخصصی و مرتبط با یک کار خاص در سازمان مطرح شود. اما هردو گروه باید به موضوع تسلط کافی داشته باشند.

درباره بازی

به‌طور کلی بازی اختلافات فکری کارکنان را از میان برده و تفکر آنها را برای نیل به اهداف سازمان تربیت میکند. ممکن است یک موضوع برای یکی از کارکنان ارزش باشد و برای دیگران نه، اما نگاه فردی درسازمان، کمک شایانی به استراتژی و رویکرد سازمان نخواهد کرد. با تمرین این بازی، همه متوجه می شوند که هرآنچه که خوب است یا تصور می شود که خوب است، الزاماً برای سازمان هم «مفید» نیست و هر چیز که بد است؛ هم به همین شکل.

این بازی کمک میکند همه به یک تفکر یک سو رسیده و متوجه شوند با هر عقیده و تفکری، چیزهایی که سازمان را موفق میکنند، چیزهای خوب نیستند بلکه چیزهایی هستند که برای سازمان «مفید» باشند و بالعکس. این بازی کمک میکند افراد دست از عقاید خود را برای خودشان نگاه داشته و برای پیشرفت سازمان صرفا استراتژی های سازمان را اجرا کنند و برروی افکار خود پافشاری بیهوده نکنند!

آکادمی آنلاین عیب پوش