بزرگان مدیریت ایران

علی اصغر پور عزت - دکتر علی اصغر پورعزت، یکی از اساتید برجسته و بنام مدیریت در ایران است. وی بیشتر به علت کتابهای فراوانی… ادامه…
error: کلیک راست در این سایت غیر فعال است !!