نقاشی کور

بازی تیم سازی نقاشی کور

بازی نقاشی کور، رقابتی گروهی، بسیار جذاب و آموزنده است که هم به عنوان بازی و سرگرمی بازی شده و هم در سازمانها برای افزایش درک افراد از تغییر اطلاعات در زمان انتقال کاربرد دارد. این بازی بیش از اینکه «سنجشی» باشد، آموزنده است. شرکت کنندگان با انجام بازی درک میکنند که تا چه میزان انتقال اطلاعات سخت و وابسته به درک مختلف افراد از مفهوم مورد انتقال است.

این بازی علیرغم مفهوم جدی خود، بسیار مفرح و شاد است و در زمره بازیهای پرطرفدار سرگرمی و تیم سازی و کارگروهی به شمار می رود. در این رقابت، شرکت کنندگان سعی می کنند مفهمومی تصویری را به وسیله نقاشی به یکدیگر منتقل کنند.

مشخصات بازی

نوع رقابتگروهی
چالشتوسعه رهبری و تفسیر
بازخوردنمایش تغییر اطلاعات در انتقال
رویکرد روانشناختیآموزش / کشف و شناخت شخصیت
نفرات مورد نیاز3الی 10 نفر
موارد مورد نیازخودکار یا ماژیک و کاغذ
زمان مورد نیاز5 الی 10دقیقه

نحوه بازی

در این بازی گروه را به دو قسمت توصیف کنندگان و نقاشان تقسیم می شوند. به یک گروه کاغذ و مداد رنگی داده شده و به گروه دیگر عکس یا تصویری داده می شود. این دو  گروه پشت به هم می نشینند. توصیف کنندگان نباید اجازه دهند نقاشان عکس را ببیند.

توصیف کنندگان به نقاشان میگویند که چه چیزی را بکشند اما او نمی توانند اشیاء موجود در تصویر را نام ببرند. آنها فقط می توانند رنگ ها و اشکال را بگویند.

پس از پنج دقیقه، از هر دوگروه خواسته می شود عکس اصلی و نقاشی را به یکدیگر نشان دهند. توصیف کنندگان مثلا به جای گفتن “درخت بکش” می توانند بگویند “یک مستطیل قهوه ای بلند بکش”. یک حباب سبز بزرگ در بالای مستطیل قرار دهید. اگر متوجه نشدند چندین مثال خواهند زد.

آکادمی آنلاین عیب پوش