بازی های رایانه ای مدیریتی

بازی های رایانه ای مدیریتی

از سلول تا تکینگی - بازی «از سلول تا تکینگی(Cell to Singularity)» یکی از فوق العاده ترین بازیهای استراتژیک مدیریتی شبیه سازی است. ورژنهای مختلف… ادامه…
آنو1800 - آنو1800 (Anno1800)، یکی از بازیهای رایانه ای بر پایه PSاست که داستان شهری خیالی را روایت میکند که بازیکن می… ادامه…
مگاکواریوم - مگاکواریوم(Megaquariam)، بازی شبیه ساز مدیریتی با حال و هوای منابع انسانی و اقتصاد است. این بازی توسط تیم توسعه دهنده… ادامه…
اسپور - اسپور(Spore)، بازی استراتژی شبیه سازی زندگی است که در سال 2008 است که توسط Maxis توسعه یافته و توسط کمپانی… ادامه…
کمبود اکسیژن - کمبود اکسیژن(Oxygen Not Included)، بازی شبیه سازی بقا کامپیوتری برای کامپیوتر است که توسط کلی اینترتیمنت تولید و منتشر شده… ادامه…