بازی درون دایره

بازی تیم سازی درون دایره(in a Circle)

بازی تیم سازی درون دایره، یکی از بازیهای بسیار چالشی و یخ شکن است که موجب افزایش ارتباط و همدلی بین اعضای تیم می شود.

این بازی، به نظر ساده به نظر می رسد اما ناخودآگاه افراد در این بازی بسیاری از عواطف و احساسات و نظرات خود را بروز داده و بعد مشخص می شود که برخی از مواردی که شاید از دید بقیه بسیار ساده برسد برای بعضی از افراد بسیار چالش برانگیز است.

مشخصات رقابت

نوع رقابتگروهی
چالشیخ شکنی
بازخوردسنجش روحی و شناخت فردی در جامعه یا تیم
رویکرد روانشناختیشفافیت / یخ شکنی / شناخت افراد
نفرات مورد نیاز10 تا 20 نفر
موارد مورد نیازقلم یا ماژیک
زمان مورد نیاز20دقیقه

قوانین بازی

در ابتدا یک نفر به عنوان مربی یا داور یا برگزار کننده انتخاب می شود. مجری بوسیله ماژیک یا قلم یا برچسب یا گچ یا هر ابزار دیگری، دو دایره ایجاد میکند. یک دایره که حداقل چهار یا پنج نفر در آن جای بگیرند و دایره بزرگتری که کل تیم در آن جای بگیرند.

موضوع بازی در فضاهایی است که این دایره ها ایجاد میکنند. اعضای تیم در دور دایره بزرگ می ایستند تا قوانین بازی برای آنها خوانده شود.

محیط بیرون از دایره بزرگ، وضعیت «ترس» نام دارد. محیط درون دایره بزرگتر(یعنی محیط میان دو دایره)، وضعیت «چالش» است و نهایتاً دایره مرکزی وضعیت «راحتی» است.

حال مجری توضیح می دهد که چگونه افراد جای خود را بیرون دایره(ترس)، بین دو دایره(چالش)، و درون دایره مرکزی(راحتی) مشخص می کنند. مجری یک موضوع، فعالیت یا هر چیز دیگری را مطرح میکند(به عنوان مثال: کوهنوردی)، حال اعضاء باید وضعیت خود نسبت به این موضوع را مطرح کنند. کسی که عاشق کوهنوردی است، به دایره مرکزی می رود، کسی که کوهنوردی برایش سخت است، به محیط میان دایره ای (چالش) می رود و کسی که از کوه و یا ارتفاع خوشش نمی آید و یا از آن می هراسد، بیرون دایره می ماند.

وقتی اعضای تیم گرم شدند، مجری بخش بعدی تمرین را شروع می کند. این بار از اعضای تیم می خواهد که در مورد منطقه انتخابی خود توضیح بیشتری دهند.

به عنوان مثال موضوع «اخبار بد» را مطرح می کند و افراد باید توضیح بدهند که اگر در منطقه راحت ایستاده اند چرا از این موضوع احساس ناراحتی نمی کنند یا با آن راحت هستند.

درباره بازی

انسانها در خصوص موضوعاتی که با آنها احساس راحتی نمی کنند، بهانه هایی می آورند اما اگر بیشتر آن را باز کنند، خودشان توضیح می دهند که دلیل اینکه با موضوعی چالش دارند یا از آن می ترسند چیست. بسیاری از اوقات این موضوعات به طرحواره های ما باز می گردد ولی برخی اوقات محیط در این تصمیمات تاثیرگذار است. به هررو این بازی برای قضاوت کردن نیست و صرفاً مربی سعی در آشنایی بیشتر افراد باهم و بیان موضوعات و چالشها می کند و به هیچ عنوان حق ندارد درباره نظرات افراد چه در بازی و چه بعد از آن قضاوت کند یا آنها را خوب یا بد نمایش دهد. مجری فردی بی طرف است و هیچ نظری ندارد.

آکادمی آنلاین عیب پوش