ریکال یا فراخوان محصول

پادکست مدیروز(اپیزود سی ام)_ریکال یا فراخوان محصول

در این اپیزود، درباره یکی از کاربردی ترین روشهای بازاریابی که به ریکال یا فراخوان محصول شهرت دارد پرداخته ایم. یکی از روشهایی که به ندرت در کشور ما استفاده شده اما روشی عالی برای بازاریابی محصول به واسطه عذرخواهی است.

پادکست مدیروز، پادکستی متفاوت برای شناخت خود، افزایش توانمندی و تعیین مسیر حرکت در موفقیت و مدیریت برخود است. این مجموعه پادکستها توسط تیم مدیروز تهیه شده که برای افزایش توانایی، دانش و مهارت همه فراد در هر شغل و سمتی مناسب است.