دانلود تقویم محتوایی اردیبهشت 1403

دانلود تقویم محتوایی اردیبهشت 1403

تقویم محتوایی یکی از آیتمهای اصلی برنامه ریزی تولید و انتشار محتوا، برنامه ریزی کمپین های بازاریابی، فروش و برنامه ریزی ارتباط با مشتریان است. اگر گشتی ساده در اینترنت بزنیم، در خواهیم یافت که یک تقویم کامل جامع و دارای همه مناسبتها وجود ندارد. به همین دلیل آکادمی عیب پوش، برآن شده تا تمامی مناسبتهای تقویمی، ایرانی و جهانی را یک جا جمع کرده و آنها را در تقویم محتوایی قابل دانلود با فرمت اکسل در درسترس علاقه مندان قرار دهد.

تقویم محتوایی اردیبهشت 1403
تقویم محتوایی اردیبهشت 1403

درباره اردیبهشت ماه

اردیبهشت ماه، دومین ماه سال و زیباترین ماه سال در ایران است. این ماه، ماهی است که در آن کل ایران زمین گلستان است و همچون بهشت می درخشد. نام اردیبهشت از ایزدی به همین نام گرفته شده که برپا کننده نظم و مهر در هستی است. این ماه، به «ماه عشق» وماه عاشقان و دلدادگان نیز مشهور است.

تقویم محتوایی اردیبهشت 1403
تقویم محتوایی اردیبهشت 1403

مناسبتهای اردیبهشت ماه

اردیبهشتگان یا گلستان جشن از جملهٔ جشن‌های آتش در اردیبهشت برگزار می شود. روز سوم از هر ماه به نام اردیبهشت است و سوم ماه اردیبهشت جشن اردیبهشت‌گان برگزار می شود . به نوشته خلف تبریزی، این روز بسیار نیک است و در آن ایرانیان به معابد رفته و از ایزدان پاک ایران حاجت خود خواسته و به جنگ و کارزار بدیها می روند.

تقویم محتوایی اردیبهشت 1403
تقویم محتوایی اردیبهشت 1403

سخن نویسندگان آکادمی

برای آماده سازی این تقویم ساعتها مطالعه و کار کارشناسی صورت گرفته و چندین تقویم مختلف در هم ادغام شده تا تقویمی کامل برای استفاده آماده شود. آرزوی نویسندگان این آکادمی تنها رضایت خوانندگان است. با آکادمی همراه باشید. برای دانلود تقویم، برروی دکمه دانلود کلیک کنید و آن را بصورت رایگان استفاده کنید. موفق باشید!

آکادمی آنلاین عیب پوش