مدیر فلاسکی کیست؟

مدیر فلاسکی کیست؟

زمانی که قصد درست کردن چای در فلاسک (با چای خشک)، را داشته باشیم، کافیست فلاسکی را برداشته و مقداری آب جوش و چای خشک در آن بریزیم و درب فلاسک را ببندیم با چند حبه قند و چند استکان به ‌سرعت مصاحبه چای خواهیم شد. اما این موضوع چه ارتباطی به مدیریت دارد و مدیر فلاسکی چگونه مدیری است؟

مدیر فلاسکی مانند چایی که در فلاسک درست شده باشد، به دفعات باید اشتباه کند و استکان اقداماتشان، مجدداً به فلاسک برگردانده شوند تا کمی رنگ بگیرد. آنها با توجه به واسطه ها و ارتباطاتی که داشتند به مقام مدیریت دست یافته اند، بنابراین به سرعت به جایگاه مربوطه رسیده و هیچ گونه سختی برای رسیدن به جایگاه و تحمل نکرده است.

رنگ معمول مدیر فلاسکی، مانند چای داخل قوری نیست طبیعتاَ به دلیل اینکه داخل قوری به عمل نیامده، به هیچ عنوان شفاف نیست و واقعا نمی دانیم چه مقدار چای هنوز درون آنها وجود دارد و چه مقدار از فلاسک خارج شده است.

میزان اطلاعات و دانش و توانایی مدیران فلاسکی، برای کارکنان مشخص نیست. این موضوع سبب می شود که پس از مدتی، چای به شدت تیره شده و قابل استفاده و مصرف نباشد. مدیران فلاسکی، دوره محدودی دارند و در دوره‌ای که زمام امور در دستان آنهاست، کارآیی لازم برای انجام امور مربوط به خود را ندارند.

به همین دلیل پس از مدتی دوره انقضای آنها فرا رسیده و منقضی می شوند. مدیران فلاسکی معمولاً دکمه هایی دارند اگر لازم باشد آن را فشار داده شده و اطلاعاتی که دارند به بیرون می ریزند و اگر لازم نباشد که اطلاعاتی ارائه کنند، این اطلاعات و ارائه نخواهند کرد. در حقیقت دکمه مدیران پلاستیکی در اختیار خود آنها نیست و از مسیر دیگری کنترل می شوند.

این موضوع سبب می‌شود که آنها با این حال که نقش مدیر را ایفا می‌کنند، اما عملا هیچگونه کارایی نداشته و نهایتاً مانند یک فلاسک چای مانده پس از مدتی، باید به دور ریخته شوند و چای حقیقی به جای آنها دم شود. هر چیزی برای رسیدن به درجه خلوص و قابل استفاده شدن، نیازمند طی کردن مراحل و زمان مربوط به خود است اما این مدیران، با آسانسور و به سرعت به این جایگاه رسیده اند بنابراین هیچکدام از این مراحل را طی نکرده و کاملاً اتفاقی یا انتصابی به مقام مورد نظر دست یافته اند.