کاهوت

گیمیفیکیشن کاهوت(kahoot)

این پلتفرم، یکی از پلتفرمهای گیمیفیکیشن یادگیری مبتنی بر بازی نروژی است که برای ایجاد، اشتراک گذاری و اجرای بازی های آموزشی یا آزمون های سازمانی طراحی شده است.

می توان گفت کاهوت، یک پلتفرم همه کاره و پرکاربرد است که موارد استفاده مختلفی را در محیط‌های آموزشی و صنایع مختلف ارائه می‌دهد. این گیمیفیکیشن ابزارهایی را مبتنی بر بازی و سرگرمی برای آموزش و انجام تست های آموزشی چه در پلتفرم وب و چه در اپلیکیشن فراهم می کند.

این پلتفرم با بررسی مفاهیم، تعامل با برنامه درسی و توسعه آموزش، می تواند به عنوان ابزاری برای رتبه دهی و باشگاه اعضای سازمان، در مدیریت منابع انسانی نیز باشد.

پس از همه گیری کرونا، بسیاری از شرکتها به استفاده از این پلتفرم برای دورکاری روی آوردند که به توسعه آن بسیار کمک کرد. این گیمیفیکیشن ابزاری بینظیر برای پیاده سازی بازی در فعالیت های یادگیری حتی در سطوح دانشگاهی است.

اعضا و شرکت کنندگان در این پلتفرم می توانند آزادانه با یکدیگر تعامل داشته باشند. استفاده از کاهوت در رویدادهای سازمانی مانند وبینارها بسیار پرکاربرد است.

بسیاری از سازمانها از کاهوت برای افزایش دانش مشتریان و آموزش به آنها نیز بهره می برند. کاهوت، یادگیری و سرگرمی در عین حال بازی است.

آکادمی آنلاین عیب پوش