سنتریکال

گیمیفیکیشن سنتریکال(Centrical)

این اپلیکیشن یکی از گیمیفیکیشن های کاربردی که دفتر آن در شارلوت ایالات متحده است. این نرم افزار در بدو شکل گیری از نرم افزارهای آموزش بوسیله بازی(glearn) یا دسته یادگیری از راه دور(LMS) بود که در ابتدای توسعه به نام اپلیکیشن و وب اپلیکیشن و پلتفرم آموزش گیم افکتیو(Gameffective)، به بازار عرضه شد.

بعدها این پلتفرم به شرکت سنتریکال(Centrical) فروخته شد و به همین نام توسعه پیدا کرد. سنتریکال پلتفرمی بر مبنای گیمیفیکیشن و برای آموزش، پیگیری فروش، بررسی عملکرد تیم، کوچینگ و پشتیبانی و خصوصاً در راستای ساخت و تولید فرهنگ سازمانی بکار می رود.

این پلتفرم از هوش مصنوعی و گیمیفیکیشن برای افزایش عملکرد، انگیزه و افزایش بهره وری در کسب و کار، بهره می برد. پیگیری و رصد عملکرد فردی و تیمی، آموزش و کوچینگ، توسعه فرهنگ سازمانی و خصوصاً قدردانی و ایجاد بینش ارزشمند بودن در کارکنان بخشی از کارایی این گیمیفیکیشن است.

این پلتفرم کاملاً قابل تنظیم، دارای پشتیبانی و اثبات شده است و کسب و کارها را از دام شیوه‌ها و فرآیندهای قدیمی رهایی می بخشد. این پلتفرم به تازگی با هوش مصنوعی بهبود یافته که می تواند عملکرد آن را تسریع کند. این کاربازی کارکنان را در طول مسیر توسعه سازمان، همواره با انگیزه نگه می دارد.

شرایط اندازه گیری موفقیت و کی.پی.آی(KPI)های این پلتفرم در لحظه و سریع است. این پلتفرم با کاهش گردش اداری و افزایش تأثیر مربیگری و ایجاد ارزیابی‌های کیفی به جای کمی، سازمانها را در توسعه کمک خواهد کرد.

آکادمی آنلاین عیب پوش