جداسازی

سریال جداسازی(severance)

این درام رازآلود امریکایی، یکی از سریالهای موفق و محبوب اپل است که توسط بازیگر کمدین مشهور«بن استیلر»، در سال 2022 ساخته شده است. در این سریال ادام اسکات، زاک چری، بریت لوئر، ترمل تیلمن، دیچن لنچمن و گری رابرت برن به هنرمندی پرداخته‌اند.

داستان سریال

یکی از شرکتهای مشهور خیالی، برروی پروژه جداسازی زندگی شخصی کارکنان خود از زندگی کاری آنان است و پروژه ای بنام جداسازی را استارت زده و پیش می برد. مارک، رهبری تیمی از کارمندان اداری را بر عهده دارد که حافظه آنها بین زندگی کاری و زندگی شخصی شان از طریق جراحی تقسیم شده است.

همه چیز مطابق برنامه پیش می رود تا کم کم مغز کارکنان سعی میکند مسیری را برای کشف حقیقت درباره ماهیت واقعی شغلشان آغاز کنند.

نکات آموزنده

نگاه ماشینی به انسان، از دهه سوم قرن بیستم آغاز شد و در اواخر این قرن به اوج خود رسید. اما در قرن بیست و یکم، با شیوع هوش مصنوعی و توسعه رباتها، انسانها خود را در مقایسه با ربات در محیط کاری، ضعیف دیده و ربات سازی انسانها، یکی از نظریه هایی است که برخی از سازمانها درباره آن تحقیق کرده اند. به هررو، انسان هرچه که سعی کند منضبط و ماشینی باشد، باز انسان است و اساسا این غیر قابل پیش بینی بودن انسان است که انسان را از سایر موجودات متمایز کرده است.

آکادمی آنلاین عیب پوش