معرفی کتاب الفبای چیرگی

پادکست مدیروز(اپیزود چهارم)_معرفی کتاب الفبای چیرگی

در این اپیزود، با کتاب الفبای چیرگی نوشته ست گودین و ترجمه فرامرز عیب پوش آشنا می شویم.

پادکست مدیروز، پادکستی متفاوت برای شناخت خود، افزایش توانمندی و تعیین مسیر حرکت در موفقیت و مدیریت برخود است. این مجموعه پادکستها توسط تیم مدیروز تهیه شده که برای افزایش توانایی، دانش و مهارت همه فراد در هر شغل و سمتی مناسب است.