دفتر شما

پلتفرم دفتر شما

این پلتفرم ایرانی کمی با سایر پلتفرمهای مدیریت کسب و کار تفاوت دارد. این پلتفرم دفتری مجازی است که امکاناتی نظیر خطوط تلفن، منشی تلفنی و مدیریت تماسها و پشتیبانی تماس را انجام می دهد.

استفاده کنندگان می توانند با پرداخت مبالغی بصورت ماهیانه و سالیانه، از امکاناتی نظیر خطوط خصوصی، منشی مجازی، تلفن گویا و منشی حقیقی نیز بهره مند شوند. امکاناتی که این پلتفرم دارد، برای کسب و کارهای کوچک بسیار کاربردی و مفید است.

استفاده کنندگان از این پلتفرم می توانند بدون خرید سانترال، تلفن گویا و بخشهای مختلف داشته باشند، خطوط تلفن اختصاصی داشته باشند و با خط ثابت برای مشتریان خود پیامک ارسال کنند. این پلتفرم امکان اتصال خط ثابت به واتساپ را نیز فراهم کرده که امکان بسیار کاربردی وجالبی است.

آکادمی آنلاین عیب پوش