پادکست مدیروز (اپیزود پنجم) _ معرفی کتاب شگرد شاهین

پادکست مدیروز (اپیزود پنجم) _ معرفی کتاب شگرد شاهین

در این اپیزود، با کتاب شگرد شاهین، نوشته اریک هوبرمن، ترجمه امین اسداللهی و فرامرز عیب پوش آشنا می شویم.