تقویم محتوایی دی 1403

تقویم تولید محتوای دی 1403

تقویم تولید محتوا، برنامه جامعی است که شامل تمام تاریخها، محتواها و برنامه ها و کمپینهایی است که یک کسب و کار باید در زمانهای مختلف اجرا کند. چه بهتر که توقیمی در اختیار داشته باشیم که تمام اطلاعات ما در یک جا جمع باشد و تنها یک برنامه داشته باشیم. تقویم تولید محتوای رایگان آکادمی آنلاین عیب پوش، همزمان مناسبتهای موجود در تقویم، مناسبتهای ایرانی و مناسبتهای جهانی را دارد و با کلیک برروی دکمه دانلود، تقویم برای کار اماده است. اما بهتر است پیش از اینکه این تقویم را دانلود کنیم، کمی درباره دی ماه بدانیم.

تقویم محتوایی دی 1403
تقویم محتوایی دی 1403

درباره دی ماه

دِی ماه برگرفته از دتهوش یا دزوه به معنی دادار یا آفریننده و آفریدگار است و علامت این ماه «خور» یا خورشید است. دهمین ماه خورشیدی است و ۳۰ روز دارد و نخستین ماه از فصل زمستان است. روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم هر برج نیز دی نام دارد. این ماه از اهمیت خاصی میان ایرانیان برخوردار است و از اهورامزدا برای طی کردن زمستان کمک گرفته می شده است.

دی ماه، با نام «خُورماه» نیز شناخته شده است. به همین دلیل روز اول این ماه، خوره روز نام دارد. در این ماه شش جشن و یک بزرگداشت به مناسبت شهادت زرتشت برگزار می شود.

تقویم محتوایی دی 1403
تقویم محتوایی دی 1403

مناسبتهای دی ماه

دی ماه جشنهای زیادی را در خود جای داده است. اولین روز دی ماه، خور روز یا نخستین جشن دیگان به نامهای «خرم روز» «دی‌دادارجشن» نیز شناخته شده است. این روز دقیقا پس از برگزاری جشن یلداست که باگذشت فراگیری تاریکی، در این روز، خورشید متولد شده و نخستین روز زمستان آغاز می شود. این جشن به مناسبت برخورد نام روز با نام ماه که از نامهای خداوند نیز بوده، جشن گرفته می‌شود. خور روز، روزی است که نور بر تاریکی، خیر بر شر، خوبی به بدی پیروز می‌شود و جهان جانی تازه‌ می‌گیرد.

روز پنجم دی ماه(خورایزد)، روز بزرگداشت شهادت زرتشت، است. در چنین روزی ایرانیان مراسمی مانند جشن و بدون گریه یا زاری و سرشار از احترام و قدردانی از آموزه های زرتشت برگزار میکنند. زرتشت پیامبر ایرانی پس از پایان پیام آوری خود، در شهر بلخ به هنگامی که با ۷۲ تن از یارانش به بحث و مناجات نشسته بودند، با حمله ژنرالی از توران که به «توربراتور» مشهور است، در هفتادوهفت سالگی کشته می شود. زرتشت و یارانش به نصیحت سربازان تورانی میپردازند که این گویشها مفید واقع نشده و همه 72تن ایشان کشته میشوند. این تازش بعدها با انتقام شاه ایران«گشتاسب» و پسرش «اسفندیار» پاسخ داده می شود.

دی به آذر، دومین جشن دیگان است که در روز هشتم دی ماه جشن گرفته می‌شود. در این روز نیز زرتشتیان مانند سایر جشن‌ها به نیایش اهورامزدا می‌پردازند.

جشن میدیارم از گاهنبارهای ایرانی است که از ۱۰ تا  ۱۴ دی ماه برگزار می شود. گاهنبار یا گاهبار یا گَهَنبار در اسطوره‌های ایرانی، شش «گاه» است که اهورامزدا دنیا را در آن شش روز یا شش گاه آفریده است. گاهنبار میدیارم، گاه آفرینش جانوران است و از روز مهر تا ورهرام از ماه دی(۱۰ تا ۱۴ دی ماه خورشیدی) برپا می‌‌شود.

سیر سور یا جشن سیر، از جشن‌های باستانی ایرانیان است که مانند سایر جشنهای ایرانی، پیوندی ناگسستنی با طبیعت دارد. روز سیرسور، روزی است که پادشاه بزرگ جمشید شاه کشته شده است. دیوها توانستند بر شهر چیره شوند و مردمان برای در امان ماندن از شر و پلیدی این دیوها، به غذاهای خود سیر زدند تا پلیدی و بیماری‌ها را از خود دور کنند و خود را شفا بخشند. در چنین روزی، ایرانیان از خوردن چربی پرهیز میکنند و از سیر در تمامی غذاها استفاده می کنند. این روز به جهت پیروزی انسان بر دیو پلیدی و بیماری، به عنوان جشن سیر نامگذاری شد.

جشن بتیکان در روز پانزدهم از ماه دی یعنی روز دی به مهر که دیبگان نیز خوانده شده، برگزار می شود. در این روز مردم برای از بین بردن موجودات موذی،تندیسی کوچک از انسان با گل می سازند و ساخته و آن را در کنار درب خانه در یا راهرو خانه‌ها می نهند، چند روز بعد این مجسمه را می‌سوزاندند.

جشن دی به دین در بیست و سوم دی ماه برگزار می شده و چهارمین جشن دیگان است. این جشن جهت ایجاد حس شور و شادی میان مردم و گسترش مهربانی و کنار هم بودن برگزار می شود.

تقویم محتوایی دی 1403
تقویم محتوایی دی 1403

سخن نویسندگان آکادمی

آماده سازی یک فایل معمولی، زمان زیادی می برد چه برسد به اینکه تقویمی آماده شود که سه مناسبت مختلف را با تاریخهای دقیق در خود جای دهد و پیشنهادات کمپینهای مختلف را نیز داشته باشد. تمام آرزوی همکاران ما در این آکادمی، توسعه تمام کسب و کارها و ایجاد هرچه بیشتر اشتغال و رونق روزافزون تولید است.

آکادمی آنلاین عیب پوش