تقویم محتوایی بهمن 1403

تقویم تولید محتوای بهمن 1403

اگر بخواهیم برنامه درستی برای اجرای امور بریزیم، باید همه اطلاعات لازم را داشته باشیم. اگر تقویمی وجود داشته باشد که همزمان مناسبتهای موجود در تقویم، مناسبتهای ایرانی و مناسبتهای جهانی را داشته باشد، کار ساده تری در پیش خواهیم داشت. هدف همکاران آکادمی عیب پوش، توسعه هرچه بهتر و بیشتر کسب و کارهاست. میهمانان این وبسایت از افغانستان و تاجیکستان گرفته تا بهمنبایجان و ایران، همه هموطنان و عزیزان این آکادمی هستند. اما بیاییم پیش از اینکه این تقویم را دانلود کنیم، کمی درباره بهمن ماه بدانیم.

تقویم محتوایی بهمن 1403
تقویم محتوایی بهمن 1403

درباره بهمن ماه

بهمن دومین ماه فصل زمستان و برگرفته از لغت «وهومن» است. در گاه‌شماری پارسی دومین روز هر برج نیز بهمن نام دارد و در بهمن‌روز از بهمن‌ماه، جشن بهمنگان برگزار می‌شود. ایزد این ماه بهمن است. ایزد بهمن ماه، ایزد نگهبان مردم، چراگاه‌ها و چارپایان است. وهومن یکی از فرشتگان مهم پارسی است.

تقویم محتوایی بهمن 1403
تقویم محتوایی بهمن 1403

مناسبتهای بهمن ماه

جشن بهمن‌گان یا بهمنجنه در روز دوم بهمن در گاهشماری ایرانی، از جشنهای مشهور ایرانی است. پختن نوعی آش موسوم به دیگ بهمنجه بسیار رایج و معمول بوده‌است. یکی از رسوم نیک این روز آن بود که طی تشریفاتی به کوه و دشت رفته و گیاهان ویژه‌ای را که خواص دارویی داشت می‌کندند تا در طول سال مورد استفاده قرار دهند. هم چنین تهیهٔ شیره‌ها و روغن‌های نباتی و ساقه‌ها و چوب‌ها و برگ‌های سوزاندنی که بوی خوش پراکنده و گندزا باشند، در این روز انجام می‌شد.

جشن نوسره یکی از جشنهای مشهور ایرانی است که ۵ روز پیش از برگزاری جشن سده برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشن، برگزاری هر چه باشکوه تر جشن بزرگ سده است. بر پایی آتش و خواندن نیایش و برنامه ریزی و ایجاد آمادگی برای جشن سده از آیینهای این جشن است. به منظور ستایش و گرامیداشت زنان این روز در هر ماه، به گرامیداشت زنان اختصاص داده شده است.

جشن سَده یکی از جشنهای کهن، ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه، برگزار می‌شود. ایرانیان در شامگاه روز دهم بهمن با افروختن آتش هیزمی که در مرکز شهر روی یک بلندی گرد آورده‌اند، این جشن را آغاز می کنند و به شادی می پردازند. نکته ای که در تمام جشنهای ایرانی وجود دارد این است که تمامی این جشنها، به شکل دسته‌جمعی(گردهمایی)، همه مردم بدون ملاحظات طبقاتی در یک‌جا برگزار می‌شده‌است.

جشن میانه زمستان دقیقا در ۱۵ بهمن ماه و در حالی که ۴۵ روز از زمستان گذشته است؛ برگزار می شود. در میانه هر فصل یک جشن ایرانی در تقدیر از این فصل وجود دارد. در این جشن هماوردها و جشنواره های مختلف برگزار شده و مردم فارغ از منصب و موقعیت اجتماعی، بصورت یکسان از یکدیگر پذیرایی میکنند.

تقویم محتوایی بهمن 1403
تقویم محتوایی بهمن 1403

سخن نویسندگان آکادمی

تولید چنین تقویم دقیق و جامعی، واقعاً کار ساده ای نیست. هر یک از جدولهای این تقویم ماهها زمان برده و همکاران سعی نموده اند تا دقت لازم در ارائه اطلاعات را داشته باشند. امید ما، کمک هرچند اندکی به توسعه تمام کسب و کارها و توسعه اشتغال است.

آکادمی آنلاین عیب پوش