تقویم محتوایی آبان 1403

تقویم تولید محتوای آبان 1403

برای برنامه ریزی درست امور اجرایی کمپین های بازاریابی یا انتشار محتوا، نیازمند یک برنامه جامع هستیم که همه جوانب را در نظر گرفته و کامل باشد. اگر گشتی در اینترنت بزنیم، متوجه خواهیم شد تقویم محتوایی که مناسبتهای ایرانی، تقویمی و جهانی را داشته باشد، وجود ندارد. همکاران ما در آکادمی عیب پوش بر آن شدند تا این امکان را در اختیار اعضای آکادمی قرار دهند. پیش از اینکه این تقویم را دانلود کنیم، کمی درباره آبان ماه بدانیم.

تقویم محتوایی آبان 1403
تقویم محتوایی آبان 1403

درباره آبان ماه

نام «آبان» ساده شده عبارت «آب بان» است که از صفات ایزدبانو آناهیتا فرشته نگهبان آب است. آبان دومین ماه پاییز است و از روز ۲۱۷م سال آغاز شده و در روز ۲۴۶م سال پایان می‌یابد. آبان ماه سرشار از جشنهای ایرانی است. «روز کوروش بزرگ» در هفتم این ماه، روز «جشن آبانگان»، در 15این ماه، «جشن سیزه شو» در 12 این ماه، «جشن میانه پاییز» در 15این ماه و «گالشی جشن» در 27 این ماه برگزار می شوند.

تقویم محتوایی آبان 1403
تقویم محتوایی آبان 1403

مناسبتهای آبان ماه

هفتم آبان ماه، روز کوروش بزرگ است که در تقویم جهانی نیز ثبت شده است. هرساله در تقویم جهانی این روز به احترام کوروش بزرگ پاس داشته می شود. در چنین روزی در ۷ آبان ۵۳۹ (پیش از میلاد)، کوروش بزرگ بدون خونریزی وارد ‌شهر بابل شد و اسرا را آزاد کرد. برخی از مورخین، روز تدوین منشور کوروش کبیر را در چنین روزی دانسته اند. این روز با تولد کوروش بزرگ نباید اشتباه گرفته شود.

جشن آبانگان نزد ایرانیان باستان پس از آتش دومین عنصر مقدس آب بود که دربارهٔ احترام به آن و ضرورت پاکیزه نگاه داشتن این عنصر زندگی بخش تأکیدهای فراوان شده‌است. بر اساس همین اهمیت هشتمین ماه سال و دهمین روز ماه به پاس احترام به این عنصر و ایزد موکل بر آن نام‌گذاری شده‌است. آبانگان جشنی است که به صورت همگانی و با حضور در کنار آب‌ها و پرداختن به جشن و شادی و خوردن و نوشیدن و نیز خواندن نیایش‌های مربوط به ایزدان آب‌ها برگزار می شود.

تقویم محتوایی آبان 1403
تقویم محتوایی آبان 1403

دوازدهم آبانماه با سيزدهم تـيرمـاه تقـويم طبری برابر است. به همین رو در برخی از نواحی مازندران جشـن تــيرگان برگزار می شود كـه «تيرمـاه سـيزه شـو» ناميده میشود. جشن میانه پاییز یا «اَیـاثْـرِم» به معنای «آغاز سرما»، یکی از جشن‌های مرسوم ایرانی است که از واژه اوستایی «ایاسریمه» به معنای آغاز سرما گرفته شده است. زمان برگزاری آن در زندگی کشاورزی و دامپروری هنگامی است که گله های گوسفند از چراگاه های تابستانی به محل زمستانی خود باز می گردند و ایرانیان به استقبال سرما می رفته اند. در باور سنتی ایرانیان، گاهنبار ایاسرم گاه هنگامی است که خداوند گیاهان را آفریده است.

«تـیر جــشن» و «گالشی جشن» یکی از جشنهای ایرانی است که در روز بيست و هفتم آبان(آسمان روز) برابر سيزدهم تـيرماه ديـلمی است. این جشن امروزه در برخی از نواحی گیلان سبز برگزار می شود.

تقویم محتوایی آبان 1403
تقویم محتوایی آبان 1403

سخن نویسندگان آکادمی

ساخت تقویم تولید محتوایی که مشتمل بر تمامی مناسبتها باشد، کار ساده ای نیست. همکاران آکادمی تمامی تلاش خود را می کنند تا خوانندگان به بهترین نحو استفاده لازم از این تقویم را ببرند. امیدواریم توانسته باشیم کمک کوچکی به توسعه کسب و کارها در ایران زمین کرده باشیم.

آکادمی آنلاین عیب پوش