تفاوت گارانتی و وارانتی

پادکست مدیروز(اپیزود بیست و هشتم)_تفاوت گارانتی و وارانتی

در این اپیزود، در خصوص تفاوت گارانتی و وارانتی و آنچه درباره آن به غلط در جامعه ما تصور می شود پرداخته ایم. گفتگویی بی پرده و جذاب که برای تمامی فعالان در کسب و کارها مفید خواهد بود.

پادکست مدیروز، پادکستی متفاوت برای شناخت خود، افزایش توانمندی و تعیین مسیر حرکت در موفقیت و مدیریت برخود است. این مجموعه پادکستها توسط تیم مدیروز تهیه شده که برای افزایش توانایی، دانش و مهارت همه فراد در هر شغل و سمتی مناسب است.