سقف شیشه ای زنان

پادکست مدیروز(اپیزود بیست و هفتم)_سقف شیشه ای زنان

در این اپیزود، درباره موضوع بسیار مهم سقف شیشه ای زنان صحبت شده. موضوعی که شاید در جامعه انکار شود اما به وضوح در مسیر پیشرفت خانمها وجود دارد.

پادکست مدیروز، پادکستی متفاوت برای شناخت خود، افزایش توانمندی و تعیین مسیر حرکت در موفقیت و مدیریت برخود است. این مجموعه پادکستها توسط تیم مدیروز تهیه شده که برای افزایش توانایی، دانش و مهارت همه فراد در هر شغل و سمتی مناسب است.