دانلود تقویم محتوایی فروردین 1403

دانلود تقویم محتوایی فروردین 1403

تقویمهای محتوایی، با توسعه شبکه های اجتماعی گسترده و کانالهای مختلف دیجیتال و فیزیکی بازاریابی، امروزه به یکی از مهمترین آیتمها برای برنامه ریزی تولید محتوای درست و به موقع تبدیل شده است. باتوجه به اینکه تقویمی کامل جامع و مشمول همه مناسبتها در فضای اینترنت وجود نداشت، آکادمی عیب پوش، برآن شده تا تمامی مناسبتهای تقویمی، ایرانی و جهانی را یک جا جمع کرده و آنها را در تقویم محتوایی قابل دانلود با فرمت اکسل در درسترس علاقه مندان قرار دهد.

تقویم محتوایی فروردین 1403
دانلود تقویم محتوایی فروردین 1403

درباره فروردین ماه

فروردین، آغازین روز سال و ماه بزرگترین جشن ایرانیان یعنی جشن نوروز است. نوروز، مشهورترین جشن ایرانیان در جهان است که به ثبت فهرست آثا فرهنگی سازمان ملل رسیده است.

تقویم محتوایی فروردین 1403
دانلود تقویم محتوایی فروردین 1403

مناسبتهای فروردین ماه

فروردین همچنین دربرگیرنده جشن آبانگاه است که در روز دهم فروردین در ستایش آبان، ایزد موکل آب برگزار می شود. جشن سیزده بدر در روز سیزدهم فروردین ماه در استقبال از طبیعت و جشن سروشگان روز هفدهم فروردین به بزرگداشت ایزد «سروش»، نگاهبان بيداری، در این روز گرامی داشته می شود. سروش نیایش کردن را به انسان آموخته و از این روی گرامی داشته می شود. همچنین در این ماه جشن فروردینگان در روز نوزدهم ماه فروردگان، برگزار می‌شود.

تقویم محتوایی فروردین 1403
دانلود تقویم محتوایی فروردین 1403

سخن نویسندگان آکادمی

برای آماده سازی این تقویم ساعتها مطالعه و کار کارشناسی صورت گرفته و 3 تقویم مختلف در هم ادغام شده اند. آرزوی نویسندگان این آکادمی تنها رضایت خوانندگان است. با آکادمی همراه باشید. برای دانلود تقویم، برروی دکمه دانلود کلیک کنید و آن را بصورت رایگان استفاده کنید. موفق باشید!

آکادمی آنلاین عیب پوش