بازی کامپیوتری مدیریتی آنو 1800

بازی کامپیوتری مدیریتی آنو1800

بازی کامپیوتری مدیریتی آنو 1800 (Anno1800)، یکی از بازیهای رایانه ای بر پایه PSاست که داستان شهری خیالی را روایت میکند که بازیکن می تواند مدیریت بخشهای مختلف آن را بصورت گروهی یا تک نفره برعهده بگیرد. همه جنبه های مدیریت در شهر باید رعایت شده و می توان زندگی و حیاتی نو را در این شهر خلق نمود. این بازی بدون شک یکی از بهترین بازیهای استراتژیک شهرسازی است که تا کنون ساخته شده است.

داستان بازی

داستان بازی کامپیوتری مدیریتی آنو 1800 در شهری خیالی در قرن نوزدهم واقع در غرب اروپای اتفاق می‌افتد. این بازی با مزارع روستایی آغاز می‌شود و با راه‌آهن‌های طولانی و کارخانه‌های دودزا و رونق تجارت در عصر انقلاب صنعتی به پایان می‌رسد. مراحل اولیه این بازی ممکن است برای بازیکنان بازیهای استراتژیک تاحدی آشنا به نظر برسد، اما زمانیکه انقلاب صنعتی پشت سر گذاشته شد، بازی چهره واقعی خود را نمایان می کند.

پس از راه اندازی تمدن در یک جزیره، زمان آن فرا می رسد که بازیکن به جزیره بعدی برود. جالب است که هر جزیره؛ مشتریان، منابع و نیروی کار خاص خود را دارد. پس از مدتی، بازیکن در سرتاسر جهان مستعمره هایی خواهد داشت و کشتی هایی که در مسیرهای آبی جهان به این سو و آن سو می روند.

نکات آموزنده

هنگامی که بازی در حالت چند نفره بازی شود، اوضاع کاملا تغییر می کند. موضوع اعتماد سازی، مشارکت و تفویض اختیار، موضوعات آموزنده بسیار جالبی است که این بازی به بازکنان خود خواهد آموخت. بازی میتواند هم بصورت رقابتی و هم بصورت مشارکتی بازی شود که از نقات قوت این بازی به شمار می رود. این بازی مدعی است که : “هر آنچه می خواهیم، دارد”.

آکادمی آنلاین عیب پوش