انواع مدیریت استراتژیک چیست؟

انواع مدیریت استراتژیک(strategic management) چیست؟

استراتژی عملیات مجموعه ای از تصمیماتی است که یک سازمان در مورد تولید و تحویل کالاهای خود می گیرد. سازمان‌ها ممکن است هر قدمی را که به سمت تولید یا ارائه محصول برمی‌دارند، یک عملیات در نظر بگیرند، و همه تصمیم‌گیری‌ها در مورد این عملیات‌های مختلف، استراتژی عملیات است.

استراتژی عملیاتی یک سازمان همراه با استراتژی کلی تجاری آن است و به سازمان کمک می کند تا به اهداف بلندمدت خود دست یابد و رقابت پذیری در بازار را بهبود بخشد. مزایای داشتن استراتژی عملیاتی.

 • کارایی کارکنان
 • مدیریت و برنامه ریزی منابع
 • هماهنگی واحدهای مختلف سازمان با یکدیگر
 • مدیریت امکانات
 • پیش بینی جهت برنامه ریزی

استراتژی عملکردی(Functional Strategy)

یک استراتژی عملکردی، که به عنوان “استراتژی بخش بندی(departmental strategy) نیز شناخته می شود، به هر عملکرد سازمانی مربوط می شود، و اینکه چگونه آن واحد یا بخش سازمانی که آن عملکرد را اختصاص داده است، به اهداف استراتژیک خود (بخشی از استراتژی تجاری / رقابتی) دست خواهد یافت. به طور کلی این کار را با بهبود یا به حداکثر رساندن کارایی و بهره وری در واحد عملکردی انجام می دهد.

نمونه هایی از انواع استراتژی های عملکردی عبارتند از:

 • استراتژی تولید
 • استراتژی بازاریابی
 • استراتژی تبلیغات
 • استراتژی فروش
 • استراتژی منابع انسانی
 • استراتژی موجودی
 • استراتژی مالی
 • استراتژی آموزشی و غیره

استراتژی تحول آفرین(Transformational strategy)

استراتژی کسب و کار تحول آفرین به تغییرات بزرگی اشاره دارد که باید برای اطمینان از موفقیت بلندمدت ایجاد شوند. این تغییرات شامل محصولات، خدمات و مدل کلی کسب و کار موجود یک سازمان و همچنین فرآیندها، تجهیزات و زیرساخت های مورد استفاده می شود. شرکت ها باید در مورد نحوه انجام تجارت، آنچه به بازار می آورند و افرادی که با آنها کار می کنند فکر کنند.

هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که بتوان آن را تحول آفرین در نظر گرفت – این استراتژی بر اساس نوع صنعتی که شرکت در آن قرار دارد و شایستگی های اصلی آن و سایر عوامل متفاوت است. در اصل، یک استراتژی تحول آفرین از شرکت ها می خواهد که درباره آنچه انجام می دهند و نحوه انجام آن تجدید نظر کنند. سازمان هایی که استراتژی تحول آفرینی را اتخاذ می کنند به دنبال راه هایی برای بهبود قابلیت های خود، متمایز ساختن خود از رقبا و ارائه ارزش و مزایای بیشتری به مشتریان خود هستند.

استراتژی تحول آفرین در مورد ایجاد تغییرات شدید و قابل توجه در یک کسب و کار برای تغییر مسیر دوام کوتاه مدت و بلندمدت آن است. نیاز به چنین تغییری در مسیر عمل معمولاً ناشی از نوعی عامل خارجی است، مانند رکود در اقتصاد یا ظهور یک رقیب، که صاحب کسب و کار و مدیران آن را مجبور می‌کند در سیاست‌ها و رویه‌های خود تجدید نظر کنند. به این ترتیب، استراتژی تحول آفرین اهدافی در افزایش درآمد و سهم بازار شرکت، بهبود رضایت و حفظ مشتری و کاهش هزینه ها برای انتقال پول به سایر بخش های کسب و کار دارد.

استراتژی های مدیریت تطبیقی(Adaptive strategic)

مدیریت تطبیقیاین استراتژی شامل تعهد به یادگیری و تعدیل مستمر، با هدف کاهش عدم اطمینان در طول زمان از طریق نظارت سیستماتیک است. به زبان ساده، مدیریت تطبیقی یک فرآیند مداوم یادگیری و سازگاری است.

نیروی محرکه مدیریت تطبیقی، ترکیب یادگیری در رویه های مدیریت است. این رویکرد به افراد قدرت می‌دهد تا بینش‌هایی را از نتایج تصمیم‌گیری‌های قبلی استخراج کنند و از این بینش‌ها به عنوان سکوی پرشی برای تطبیق و ارتقای استراتژی‌های آینده استفاده کنند. چرخه مدیریت تطبیقی شامل سه مرحله حیاتی است.

 • برنامه ریزی
 • پیاده سازی
 • نظارت برنتایج

استراتژی مدیریت تطبیقی یک فرآیند سیستماتیک برای بهبود نتایج مدیریت در مواجهه با عدم قطعیت است که شامل مجموعه ای از مراحل کلیدی است.

تعیین اهداف و مقاصد

 • اجرای تصمیمات
 • نظارت بر نتایج
 • ارزیابی نتایج
 • به اشتراک گذاشتن دانش

این مراحل به عنوان مسیرهای استراتژیک به سوی یادگیری و سازگاری عمل می کنند.

استراتژی رقابتی(Competitive Strategies)

عواملی مانند جهانی شدن و پیشرفت فناوری اطلاعات راه های جدیدی را برای برندها برای بازاریابی کالاها و خدمات خود باز کرده است. رقابت سختی در همه صنایع وجود دارد. شرکت ها برای شکست دادن رقبا و کسب مزیت رقابتی در بازار باید استراتژی های رقابتی داشته باشند . سوال این است که استراتژی رقابتی دقیقا چیست؟

استراتژی رقابتی یک برنامه جامع از اقدامات است که یک شرکت برای دفاع از موقعیت خود در بازار و به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار در صنعت توسعه می دهد.

آکادمی آنلاین عیب پوش

studysmarter.co.uk/explanations/marketing/customer-driven-marketing-strategy/competitive-strategies/

study.com/academy/lesson/adaptive-management-definition-strategies-examples.html

indeed.com/career-advice/career-development/operations-strategy

growthidea.co.uk/blog/how-to-use-a-transformational-strategy-to-drive-business-growth

thebusinessprofessor.com/en_US/business-management-amp-operations-strategy-entrepreneurship-amp-innovation/functional-strategy