یادآوری برند چیست؟

یادآوری برند یا برند ریکال(brand recall) چیست؟

این مفهوم در بازاریابی و برندسازی بدین معنای میزان احتمال به خاطرسپاری و به یادآوری برند، محصولات یا خدمات است. این مفهوم یکی از مفاهیم اساسی برندسازی، زیرمجموعه «ارزش ویژه برند» و همراستا با مفهوم «آگاهی از برند» اندازه گیری می شود. هر دوی این مفاهیم در دروس مربوط به خود آموزش داده شده اند.

البته به طور خلاصه، می توان گفت «آگاهی از برند» یعنی مشتریان و مخاطبان، از وجود برند آگاه بوده و در خریدها و تصمیم‌گیری‌های خود، آن را به عنوان یک گزینه در نظر داشته باشند.

این مفهوم، یکی از اصلی ترین زیرشاخه های مفهوم «آگاهی از برند یا برند اورنس(brand awareness)» است. دیوید آکر دانشمند بزرگ حوزه مدیریت، سه معیار را برای سنجش آگاهی از برند، تعریف کرده‌ است.

معیار اول، «تشخیص برند یا بازشناسی برند یا شناخت برند(Brand Recognition)»، «یادآوری برند(Brand Recall و نهایتاً معیار نهایی یعنی «بالاترین جایگاه در ذهن مخاطب(Top of Mind Awareness)».

آزمونهایی ساده برای سنجش یادآوری برند

برای تشخیص و سنجش میزان به یادآوری برند، دو روش «با سرنخ» و «بدون سرنخ» استفاده می شود. در روش با سرنخ، افرادی به صورت تصادفی به عنوان مخاطب انتخاب می شوند و از آنها خواسته می‌شود که برندی را از طریق یک سرنخ به خاطر بیاورد. به عنوان مثال از آنها سوال می شود که «چه برندهایی را در حوزه لوازم ورزشی می شناسید؟». در روش دوم یعنی روش «بدون سرنخ» هم ازآن را بدون هیچ گونه درخواست یا نشانه ای به یاد بیاورد.

اهمیت یادآوری برند چیست؟

اهمیت یادآوری برند به اندازه اهمیت خود برند است زیرا اگر مشتری نتواند برند را به خاطر بیاورد چگونه می تواند مشتری آن باشد. یادآوری برند موجب ایجاد مزیت رقابتی می شود و تا زمانی که احساس مخاطب نسبت به برند مثبت باشد، بهترین تبلیغ رایگان است.

برند هر چه بیشتر در «ذهن مشتریان» بالقوه خود باقی بماند، سهم بازار و سود خود را افزایش داده است. یادآوری برند حفظ و وفاداری مشتری را نیز افزایش می‌دهد، زیرا همه ما معمولاً بیشتر به برندهایی که اطرافیانمان یا تعداد بیشتری از مخاطبان به آنها اعتماد دارند، ایمان داریم.

روشهای بهبود یادآوری برند

یکی از راههای اصلی بهبود این موضوع، ساخت «هویت برند» است. برای به یاد ماندن باید شامل تمام نقاط تماس مخاطبان با برند دارای یک هویت واحد باشد. از لوگو گرفته تا تبلیغات، بسته بندی، محتوای وب سایت و رسانه های اجتماعی.

ابتدا باید «هدف» مشخص شود. مخاطب باید درک روشنی از کاری که انجام می‌شود، «آنچه تولید می‌شود»، «چرایی کاری که انجام می شود» و «چه مشکلاتی را حل می کند»، داشته باشد.

ایجاد «شخصیت برند» گام بعدی است. داشته باشید. مخاطبان دوست دارند خود را با برندهایی هماهنگ کنند که «ارزش‌های آنها را به اشتراک بگذارد». باید اطمینان حاصل شود که «ارتباطات بازاریابی» برند «واضح» و «سازگار» است و «منحصر به فرد» است.

گام بعد، «روایت داستان» است. برند معتبر برندی است که داستانی معتبر و مرتبط برای تعریف کردن داشته باشد. باید داستانی روایت شود که با مخاطبان شما ارتباط برقرار کرده و روی انها تاثیر بگذارد.

گام بعد، «دریافت بازخورد» است. همواره باید عواملی که در یادآوری برند تاثیر دارند، نظارت شوند. برای ترویج یادآوری مثبت برند، در کوتاه مدت و بلند مدت، باید احساسات پیرامون برند زیر نظر گرفته شوند و بازاریابی بر این اساس تطبیق داده شود.

آکادمی آنلاین عیب پوش