تشخیص برند یا بازشناسی برند (Brand Recognition) چیست؟

تشخیص برند یا بازشناسی برند (Brand Recognition) چیست؟

مفهوم تشخیص برند یا بازشناسی برند (Brand Recognition) در بازاریابی و برندسازی یکی از پایه های «آگاهی از برند» است. شناخت برند به زبان ساده یعنی میزان معنای میزان احتمال به یادآوری برند، محصولات یا خدمات. این مفهوم یکی از مفاهیم اساسی برندسازی، زیرمجموعه «ارزش ویژه برند» و همراستا با مفهوم «آگاهی از برند» اندازه گیری می شود. هر دوی این مفاهیم در دروس مربوط به خود آموزش داده شده اند.

البته به طور خلاصه، می توان گفت آگاهی از برند یعنی مشتریان و مخاطبان، از وجود برند آگاه بوده و در خریدها و تصمیم‌گیری‌های خود، آن را به عنوان یک گزینه در نظر داشته باشند.

بسیاری از مخاطبان و مشتریان ممکن است با به خاطر سپاری موقت یک برند، محصول یا خدمات مشکلی نداشته باشند اما مدت کوتاهی بعد نتوانند آن را به خاطر بیاورند.

تشخیص برند، مرحله اول از مراحل آگاهی از برند است. یادآوری برند(Brand Recall)، در مرحله بعدی قرار دارد و نهایتاً برند یا محصول و خدمات تبدیل به ملکه ذهنی(TOM)، یا بالاترین جایگاه ذهنی(Top of Mind Awareness) در مخاطب یا مشتری خود می شود. طی این مراحل، تکمیل چرخه آگاهی از برند است که به اشتباه مدیران کشور ما، مرحله اول را صرفا به عنوان آگاهی از برند می شناسند. البته ترجمه اولیه این عبارت در پدید آمدن این سوگیری بی تاثیر نبوده است.

یکی از آزمایشات سنجشی در خصوص این مفهوم این است که از مخاطبان خواسته می شود برند یا محصول و خدمات خاصی را از روی یک سرنخ ارائه شده به خاطر بیاورند. به عنوان مثال: «با کدام برندهای آرایشی و بهداشتی، آشنایی دارید؟»

یادآوری برند از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا شانس مخاطب را برای ارتباط با یک خدمات یا محصول خاص افزایش داده و به آن نوعی مزیت رقابتی می بخشد و تا زمانی که احساسات وی مثبت بماند، این روش بازدهی دارد.

برند یا خدمات هر چه بیشتر در ذهن مشتریان بالقوه خود باقی بمانند، سهم بازار و سود خود را بیشتر خواهند کرد. «یادآوری برند»، موجب همچنین حفظ و «وفاداری مشتری»، خواهد شد چرا که مردم مخاطبان بیشتر به برندهایی که عده ای به آنها اعتماد داشته باشند، ایمان دارند.

آکادمی آنلاین عیب پوش