اختلاس

پادکست مدیروز(اپیزود اول)_اختلاس

در این اپیزود، اختلاس یا سوء استفاده از منابع عمومی درراستای منافع فردی، مورد بررسی قرار گرفته است.

پادکست مدیروز، پادکستی متفاوت برای شناخت خود، افزایش توانمندی و تعیین مسیر حرکت در موفقیت و مدیریت برخود است. این مجموعه پادکستها توسط تیم مدیروز تهیه شده که برای افزایش توانایی، دانش و مهارت همه فراد در هر شغل و سمتی مناسب است.