فروشنده ترید مارکتر یا تی ام آر (TMR) کیست؟

فروشنده ترید مارکتر یا تی ام آر (TMR) کیست؟

تی ام آر مخفف واژه (Trade Marketing Representative) یا تی ام آر (TMR) به معنی نماینده توسعه بازار فروش است. این واژه ابتدا توسط کمپانی BAT (کمپانی تولید و توزیع کننده سیگار)، وارد کشور شد. باتوجه به اینکه در کمپانی‌های خارجی نقش هر شغل بصورت جهانی تبیین و تشریح می‌شود، این موقعیت شغلی در کشورمان نیز با همان معنی بین المللی بکار گرفته شد. شرکتهای مختلف فروش و توزیع از اصطلاحات مختلفی جهت توضیح و تشریح موقعیت های شغلی خود استفاده می‌کنند.

عباراتی مانند سلزمن، ویزیتور، کارشناس فروش، سی بی دی، ام آر و تی ام آر (TMR) ، همه اسامی هستند که شرکتها برروی مسئولین فروش مستقیم خود گذاشته‌اند اما اگر هرکدام از این موقعیت‎های شغلی را بصورت فنی مورد بررسی قراردهیم، عباراتی که در هریک از آنها به کاربرده شده، اشاره به نوع و یا شیوه عملکرد این موقعیت های شغلی در فروش دارد. به هررو با توجه به اینکه این واژه توسط یک شرکت توزیع کننده FMCG وارد کشور شد، بیشتر در همین حوزه کاربرد دارد.

TMR کیست؟

یک فروشنده مستقیم با عنوان TMR، می‌بایست دارای ویژگی‌ها و تواناای هایی باشد که آن را از یک کارشناس فروش معمولی متمایز کند. یک تی.ام.آر باید توانایی فروش مستقیم و برقراری ارتباط صحیح و توسعه یافته با مشتری خود را داشته باشد. با توجه به اینکه این موقعیت شغلی بیشتر با فروشگاههای خرده فروشی سروکاردارد باید توانایی شناخت منطقه، محصول، شرکت و تحلیل شرایط بازار را دارا باشد. وی باید عملکرد خود را در همه قسمت‌های فروش، تقویت نموده و برمنظقه فروش خود مسلط باشد.

TMR کیست؟

یک TMR لازم است بتواند مذاکرات و مکالمات تجاری را بخوبی انجام داده و روابط قوی با خرده فروشی برقرار نماید. برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی امور، نیز از الزامات این شغل است. پس از دریافت برنامه‌های ویزیت، وی باید بتواند بازدیدهای آتی خود را برنامه‌ریزی کرده و فعالیت سالم را در یک چرخه سالم، برای دستیابی به اهداف شرکت انجام دهد. از دیگر توانایی‌های وی می‌توان به قدرت خویشتن داری و رهبری فردی اشاره نمود. هرشخص فعال در این شغل لازم است تا همواره خود را توسعه داده و کمک به رشد مسیر ویزیت و مشتریان خود نماید. مهارت مدیریت اعتراضات اولویت بندی برنامه‌ها و مهارت‌های حسابداری و وصول مطالبات، از مهارتهای جدایی ناپذیر این فرصت شغلی است.