سی بی دی (CBD) یا کارشناس توسعه مشتری کیست؟

سی بی دی (CBD) یا کارشناس توسعه مشتری کیست؟

مفهوم سی بی دی (CBD) یا کارشناس توسعه مشتری ، مخفف عبارت (Customer Business Development) به معنای توسعه کسب وکار مشتری است. در واقع CBD یک عملیات سازمان یافته جهت شناسایی و پاسخ دادن به تنظیمات اطلاعاتی منتج به خرید و توسعه فروش مشتری است. این واژه یک شغل یا فرد خاص نیست بلکه یک رشته عملیات است که منجر به توسعه فروش مشتری خواهد شد که توسط شرکت تولید کننده یا توزیع کننده انجام میگیرد. در کشور عزیزمان از این واژه برای اطلاق به کارشناسان فروش و توسعه محصول به جای واژه(CBD salespeople) استفاده میشود.

نقش سی بی دی CBD

فرایند توسعه تجارت مشتری، بیشتر برروی توسعه کسب و کارمشتریان مشتری، یا همان مصرف کنندگان تمرکز دارد. برنامه این فرایند این است که فروش را از شیوههای سنتی نظیر «فروش کیلویی»، «یا فروش پایریک» یا سایر روشهای سنتی،  به سمت ایجاد ارزش برای مصرف کننده سوق دهد و آن را به یک فرایند برد_برد تبدیل کند.

CBD کیست؟

CBD.salespeople یا باصطلاح کارشناس فروش (CBD) کیست؟

فروشندگان CBD، افرادی هستند که این استراتژی را در جایگاههای فروش مشتریان خود پیاده‌سازی می‌کنند. برای فروشگاهها و مشتریان خاص و کلیدی، فروشندگان CBD وظایف مدیریت ارتباط با مشتری خود را در زمینه برنامه ریزی، فروش و پیاده‌سازی راه‌حل‌ها برای هماهنگی بهتر نیازهای مشتری با اهداف مدیریت استراتژیک شرکت هماهنگ می‌کنند.

سی بی دی کیست؟

یک CBD مکانیسم‌ها و فرآیندهای حیاتی فروش مشتریان خود به مصرف‌کننده را به همراه کمک به فروشنده در افزایش تمایل خریدار را فراهم می‌سازد. این مکانیسم‌ها شامل راه حل هایی است که در برنامه وی توسط مدیران فروش مشخص شده است. این برنامه‌ها با محور کمک به مصرف محصول و خروج محصول از فروشگاه مشتری برنامه‌ریزی شده است. فروشندگان CBD از سیگنال‌هایی که از مصرف کنندگان دریافت می‌کند استفاده کرده و برنامه های خود را پیش می‌برد.

وی از رفتارهای خریدار برای شناسایی و سازگاری آنها با برنامه‌های فروش خود برای دستیابی به اهداف نهایی استفاده می کند. برای همگون کردن این اطلاعات با برنامه خود، اطلاعات مربوط به بازار را با مدیران مستقیم خود به اشتراک می گذارد و برنامه هایی را برای توسعه بازار پیشنهاد می‌دهد. در مقابل، برای تراز کردن برنامه با بودجه فروش، بر هماهنگی فعالیت‌ها تمرکز می‌کند. این فروشندگان در دسته فروشندگان اکتیو (مراجعه کننده) هستند و در مسیرهای تعیین شده به مشتریان سرمی‌زنند.