پخش (Distribution) چیست؟

پخش (Distribution) چیست؟

به عنوان تعریف می توان گفت صنعت پخش (Distribution) ، یکی از زیر شاخه‌های توزیع(از آمیخته بازاریابی) است که فرايند فراهم سازی کالا و خدمات برای مصرف یا استفاده در محل خریدار را شامل می‌شود.

این فرايند به‌صورت عموم شامل توزیع فیزیکی، انبارداری، مالکیت کالا، فعاليت‌های پیش خرید، مبادله یا خرید مدت‌دار، پردازش سفارش ها، اعتبار سنجی و وصول مطالبات است. کانال‌های توزیع، زنجیره‌های عمودی ارزش افزوده هستند که مزیت رقابتی خلق می‌کنند.

صنعت پخش (به عنوان زیر شاخه توزیع)، یکی از ارکان بازاریابی است. در تعریفی ساده تر می توان گفت صنعت پخش یعنی، رساندن کالا یا خدمات به مشتری.

پخش مي‌تواند به صورت مستقیم توسط تولید کننده انجام شود؛ یا به وسیله یک شخص ثالث (شرکت‌های پخش) صورت گیرد. صنعت پخش برای اولین بار در اصول بازاریابی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

همان‌گونه که اساتید بزرگ بازاریابی و فروش «فیلیپ کاتلر» و «گری آرمسترانگ»، در کتاب اصول بازاریابی به‌صورت مبسوط و کامل تشریح كرده‌اند، فرايند تولید و عرضه محصول یا خدمات، به هر نحو؛ وابسته و تحت تأثير عاملی به عنوان «آمیخته بازاریابی»هستند.

در کتاب «مهندسی فروش» به تفصیل این صنعت توضیح داده شده و فرایندهای مربوط به آن و انواع توزیع بصورت گسترده شرح داده شده است. در درس «انواع پخش چیست؟» می توانیم توضیحات بیشتری درباره پخش و انواع آن یاد بگیریم.

آکادمی آنلاین عیب پوش