کیواستریم

گیمیفیکیشن کیواستریم(qstream)

این گیمیفیکیشن یکی از پلتفرمهای مشهور جهانی است که متمرکز بر خرده آموزش و یادگیری همواره است. آموزشهای مبتنی بر بازی وارسازی این پلتفرم، متمرکز بر یادگیری مشارکتی، فردی و اندازه گیری آن و توسعه فردی و سازمانی است.

انواع و اقسام روشهای آموزشی توسط تیم توسعه این پلتفرم تست شده است. این پلتفرم با تقویت دانش سازمان، تعامل و کارایی را همراه با تجزیه و تحلیل ارائه می دهد که بینش دقیقی را در اختیار مدیران و کارکنان سازمان می گذارد.

این پلتفرم با توسعه آموزش و فرهنگسازی آن، به کارکنان، مدیران و تیمها کمک می کند تا دانش خود را حفظ کنند، آن را بهبود بخشیده و رفتارهایی را در راستای بهبود آن انجام دهند.

تیم توسعه کیواستریم، مجموعه ای از خدمات در سطح بین المللی را ارائه نموده و داده های بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا دارند که در توسعه این محصول کمک شایانی نموده است.

کیو استریم امروزه صرفاً پلتفرم برای توسعه فروش و خدمات پس از فروش نیست بلکه تقریبا همه سازمان را در بر میگیرد. این پلتفرم در قالبهایی نظیر اپلیکیشن، وب اپ و وبسیات بازیها و آموزشها و راهکارهای قدرتمند و ساده ای ارائه می‌ دهد.

این پلتفرم کاری کرده تا کارکنان در اوقات خالی خود بجای اینکه به سراغ بازیهای بی فایده بروند، در این نرم افزار زمان بگذارند که موجب توسعه خود و سازمانشان شوند. این پلتفرم نقاط ضعف افراد و سازمان را تشخیص داده و حوزه هایی که نیاز به تقویت و توسعه دارند را مشخص می کند.

آکادمی آنلاین عیب پوش