استراتژی رقابتی (Competitive Strategy) چیست؟

استراتژی رقابتی (Competitive Strategy) چیست؟

این مفهوم که به استراتژی رقابتی (Competitive Strategy) شناخته شده است، به اقداماتی اطلاق می شود که در راستای جذب مشتری، مقاومت در برابر فشارهای رقابتی، و تقویت و استحکام موقعیت کسب و کار در بازار صورت می گیرد. به عبارت دیگر، الگویی است بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده بهره برداری و تخصیص منابع، تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی.

عموماً استراتژی رقابتی باید سه مورد زیر را مشخص سازد:

اهداف

اهدافی که سازمان، کسب و کار یا برند دارد با تدوین این استراتژی باید مشخص شوند.

کی و کجا

استراتژی رقابتی مشخص میکند در چه بازه زمانی روی کدام صنعت و بازار محصولات می باید تمرکز و تأکید کرد.

چگونه

برای بهره برداری از فرصتهای محیطی و مواجهه با تهدیدات محیطی به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار کدام منابع را به هر یک از بازار محصولات تخصیص داد و چه فعالیتهایی باید در خصوص هر یک از آنها انجام گیرد.

به دست آوردن برتری رقابتی و تربیت گروهی از مشتریان دائم و وفادار برای سازمان و همچنین بالا بردن قدر و ارزش سازمان در مقابل رقبا با رعایت اصول اخلاقی از مهم ترین اهداف استراتژیهای رقابتی میباشد. استراتژیهای رقابتی به لحاظ گستره وقلمرو از استراتژیهای تجاری محدودتر هستند و بر رقابت موفقیت آمیز تأکید دارند.

معمولاً چهار نوع استراتژی رقابتی شناخته شده وجود دارد که عبارتند از :

  • استراتژی رهبری هزینه
  • استراتژی رهبری تمایز
  • استراتژی تمرکز بر هزینه
  • استراتژی تمرکز بر تمایز

بکارگیری موفق هر کدام از این استراتژیها مستلزم تعهد کلی و تمهیدات سازمانی لازم است.

نوشته: محمد میری

منابع:

  • برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی با رویکرد تدوین استراتژی(دکتر محمد تقی امینی)
  • مقالات مایکل پورتر
آکادمی آنلاین عیب پوش