میکس رپ (Mix Rep) یا مدرپ فارمارپ کیست؟

میکس رپ (Mix Rep) یا مدرپ فارمارپ کیست؟

شغل یا پوزیشن میکس رپ (Mix Rep) ،  یا مدرپ فارمارپ، کارشناس متخصصی است که عموما در شرکتهای دارویی، آرایشی و بهداشتی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، حوزه بیوتکنولوژی یا مواد غذایی خاص فعالیت می کند. این سمت، از جمله موقعیت‌های شغلی است که به طور عمومی شناخته شده نیست و بیشتر می توان این موقعیت شغلی را در شرکتهای خاص مشاهده نمود.

این سمت تقریبا سمتی ترکیبی و ابداعی است که ترکیب دو سمت مدرپ(Med_Rep)، و فارمارپ(pharma_Rep)، تشکیل شده است. مدرپ یا مدیکال سلز رپرزنتتیو یا “نماینده فروش پزشکی”، یا “نماینده علمی فروش”، فردی است که بیشتر برای معرفی محصولات و تجهیزات در صنعت آرایشی و بهداشتی، دارویی یا پزشکی به پزشکان مراجعه می‌کند و با آنها در تماس است.

درکشورما عموما سمت مدرپ را در موقعیتی بالاتر از سایر فروشندگان قرار می‌دهند. در بسیاری از موارد مدرپ صرفاً به معرفی محصول و پاسخ‌گویی در مورد ویژگی‌های آن به پزشکان و مسئولین داروخانه یا آزمایشگاه پرداخته و فروش به کارشناسان فروش واگذار می شود.

فارمارپ یا “نماینده فروش دارویی وبهداشتی(Pharmaceutical sales representative)، تا حدودی متفاوت است. فارمارپ، عموما به فروشنده‌ای اطلاق می‌شود که توسط شرکتهای دارویی و آرایشی و بهداشتی به کار گرفته شده‌ تا پزشکان و مسئولین داروخانه ها را ترغیب کند که داروها یا محصولات شرکت متبوع آنها را برای بیماران تجویز کنند یا بفروشند.

در جایی که این دوشغل ادغام شده و توسط یک نفر انجام شود، به سمت جدید بوجود آمده، میکس رپ(Mix_Rep)، گفته می شود. در جایی که انرژی کمتری برای ویزیت نیاز است، منطقه کوچکتری برای فروش وجود دارد یا تعداد داروخانه ها و پزشکان محدود است، عموما از میکس رپ برای هردوکار استفاده می شود.

بدیهی است که میکس رپ ها هم باید دارای اطلاعات بازاریابی و فروش باشند و هم به محصول و محتویات و عملکرد آن تسلط داشته باشند. این سمت عموما از میان فارق التحصیلان رشته های داروسازی و رشته های مرتبط انتخاب شده و آموزشهای لازم در خصوص معرفی محصول و نحوه برخورد با پزشکان و مسئولین داروخانه ها را می‌بینند.

البته پیشنهاد این است که برای گرفتن نیرو در این سمت، از نیروهایی که مسلط به بازاریابی هستند استفاده شود و سپس اطلاعات دارویی و محصولی به آنان داده شود. بدین ترتیب این افراد در هر دو وظیفه موفق عمل خواهند نمود.

میکسرپ ها، درراستای رساندن اطلاعات محصول و باور وایده وکمک به مسئول جایگاه مربوطه، جهت فروش محصولات در شرکتها و متقاعدسازی پزشکان برای نسخه کردن و تجویز آن، خدمت می‌کنند و روند فروش را تا مصرف محصول توسط مصرف‌کننده دنبال می‌کنند. از دید بازاریابی، میکس رپ، فردی است که توانایی تغییرنظر وعقیده مسئولین خرید داروخانه‌ها، پزشکان و مصرف کنندگان را دارد به عبارتی نظر خود را به دیگران عرضه می‌دارد و ایشان را با خود همراه وهم نظر می‌کند.

آکادمی آنلاین عیب پوش